ราชบุรี  – พระบรมสารีริกธาตุ ยังเปิดให้สักการะต่อถึง 16 เม.ย.62

ราชบุรี – พระบรมสารีริกธาตุ ยังเปิดให้สักการะต่อถึง 16 เม.ย.62

วันที่ 11 เม.ย.62 ที่ค่ายภาณุรังษี กรมการทหารช่าง อ.เมือง จ.ราชบุรี พลตรี เจษฎา เปรมนิรันดร รองเจ้ากรมการทหารช่าง ได้เปิดเผยว่า หลังจากจบงานสักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมืองราชบุรี ประจำปี 2562 ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง 3-9 ที่ผ่านมา โดยปีนี้มีความพิเศษกว่าทุกปี คือนอกจากได้จัดให้ประชาชนได้มากราบไหว้สักการะบูชาศาลเจ้าพ่อหลักเมืองราชบุรี และหลวงพ่อแก่นจันทน์ พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองราชบุรีแล้ว ทางกรมการทหารช่างยังได้นำพระบรมสารีริกธาตุ ที่ได้รับประทานมาจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ประทานให้กรมการทหารช่างนำมาประดิษฐาน ณ ศาลาปฏิบัติธรรมพันธ์เพิ่มศิริ ภายในศาลเจ้าพ่อหลักเมืองราชบุรี เพื่อให้พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดราชบุรี และใกล้เคียงได้สักการะบูชา เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัว อีกด้วย

ทั้งนี้พลโท อนุสรณ์ ปัญญะบูรณ์ เจ้ากรมการทหารช่าง ได้มีดำริให้ พลตรี เจษฎา เปรมนิรันดร รองเจ้ากรมการทหารช่าง เปิดศาลาปฏิบัติธรรมพันธ์เพิ่มศิริ ภายในบริเวณศาลเจ้าพ่อหลักเมืองราชบุรี เพื่อให้พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดราชบุรี ได้เดินทางสักการะบูชาศาลเจ้าพ่อหลักเมืองราชบุรี และพระบรมสารีริกธาตุ นอกจากนี้ยังได้มีดำริให้เคลื่อนย้าย หลวงพ่อแก่นจันทน์ พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองราชบุรี มาประดิษฐานไว้บริเวณด้านหน้าศาลาปฏิบัติธรรมพันธ์เพิ่มศิริ เพื่อให้ประชาชนทางเดินมากราบไหว้บูชา เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัว ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตั้งแต่เวลา 07.00 – 21.00 น.ไปจนถึงวันที่ 16 เม.ย.62 นี้

โดยวันนี้ พลตรี เจษฎา เปรมนิรันดร รองเจ้ากรมการทหารช่าง ได้ประกอบพิธีอันเชิญพระบรมสารีริกธาตุ และหลวงพ่อแก่นจันทน์ พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองราชบุรี มาประดิษฐานที่ศาลาปฏิบัติธรรมพันธ์เพิ่มศิริ ภายในบริเวณศาลเจ้าพ่อหลักเมืองราชบุรีแล้ว เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนชาวจังหวัดราชบุรี และจังหวัดใกล้เคียง ได้เดินทางมากราบไหว้สักการะบูชาเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคล ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562

สุจินต์ นฤภัย (เต้)

Leave a Reply

%d bloggers like this: