ผู้แทน กอ.รมน.จังหวัด ป.ท. ปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี ออกตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติงาน พร้อมมอบสิ่งของเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ จุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562

วันที่ 11 เมษายน 2562 เวลา 15.00 น. ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้ นายสิทธิชัย สวัสดิ์แสน ปลัดจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วย นายสันต์ สร้อยแสง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี น.อ.วีระชัย สาตจีนพงษ์ ผู้แทน กอ.รมน.จังหวัด ป.ท. ปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี ออกตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติงาน พร้อมมอบสิ่งของเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ จุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562 (เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ตำรวจ ทหาร สาธารณสุข ผู้นำชุมชน ท้องถิ่น ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยฯ และ อปพร.) ในพื้นที่อำเภอเมือง และอำเภอคลองหลวง รวม ๕ จุด ดังนี้
๑.พื้นที่ อำเภอเมืองปทุมธานี จำนวน ๒ จุด
จุดที่ ๑. จุดบริการประชาชน สี่แยกบางคูวัด ตำบลบางคูวัด
จุดที่ ๒. จุดตรวจหลักปั้ม ปตท. (ขาขึ้นไปรังสิต) ตำบลบางพูน

๒. อำเภอคลองหลวง จำนวน ๓ จุด
จุดที ๑.จุดบริการประชาชน บริเวณปั้มน้ำมัน ESSO ฝั่งขาออก ถนนพหลโยธิน
จุดที่ ๒. จุดตรวจหลัก ข้างป้อมตำรวจหน้า รร.สามัคคีราษฎร์บำรุง ตำบลคลองสาม
จุดที่ ๓. จุดตรวจหลัก หน้า อบต.คลองห้า หมู่ที่ ๗ ตำบลคลองห้า

Leave a Reply

%d bloggers like this: