ผู้บริหารกรมการขนส่งทางบก ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชน เทศกาลสงกรานต์ 2562

ผู้บริหารกรมการขนส่งทางบก ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชน เทศกาลสงกรานต์ 2562

วันนี้ (12 เมษายน 2562) นายกมล บูรณพงศ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก พร้อมด้วยนายอรรณพ หาญกิจ ผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรมยานยนต์ , นายธีระพงศ์ งามเอก ผู้อำนวยการสำนักการขนส่งผู้โดยสาร และคณะฯ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของกรมการขนส่งทางบก ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562 ในพื้นที่จังหวัดนครนายก และจังหวัดฉะเชิงเทรา

เวลา 14.30 น. ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดจังหวัดนครนายก ติดตามการดำเนินการตรวจความพร้อมของรถและการตรวจความพร้อมของพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ หมวด 2 หมวด 3 โดยบูรณาการกับวิทยาเทคนิคนครนายก และวิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ พร้อมกำชับการบริหารจำนวนเที่ยวรถให้เพียงพอต่อปริมาณผู้โดยสาร

เวลา 17.30 น. ณ จุดปฏิบัติการร่วมจังหวัดฉะเชิงเทรา กระทรวงคมนาคม บริเวณหน้าองค์การตลาดกระทรวงมหาดไทย สาขาบางคล้า ซึ่งเป็นเส้นทางที่มีรถโดยสารสาธารณะผ่านจำนวนมาก มีการเรียกตรวจรถโดยสารสารธารณะอย่างต่อเนื่อง โดยจุดนี้เป็นจุดบูรณการร่วมของสำนักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรีและสระแก้ว ซึ่งมีการจัดผลัดเวรเจ้าหน้าที่อย่างเป็นระบบ และมีวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมด้วย นอกจากนี้ยังมีการนำหน้าจอมอนิเตอร์ ต่อเชื่อมระบบ DLT GPS เพื่อตรวจติดตามความเร็วบนเส้นทางเสี่ยงภายในเขตจังหวัดฉะเชิงเทราอีกด้วย

ทั้งนี้ กำชับเรื่องการเฝ้าระวังป้องกันและการรายงานอุบัติเหตุให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและน่าเชื่อถือ พร้อมทั้งให้ทางสำนักงานขนส่งจังหวัด ประสานงานบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในกระทรวงคมนาคม และหน่วยงานต่างๆ อย่างใกล้ชิด

Leave a Reply

%d bloggers like this: