ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานำชาวสงขลาร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันสงกรานต์ หรือวันขึ้นปีใหม่ของไทย

เมื่อเวลา 07.00 น. วันที่ 13 เมษายน 2562 ที่ บริเวณหน้าพิพิธภัณฑ์ พธำมะรงค์ ถนนจะนะ อ.เมือง จ.สงขลา นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันสงกรานต์ หรือวันขึ้นปีใหม่ของไทย ซึ่งเทศบาลนครสงขลาจัดขึ้น เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป โดยมีประชาชนชาวสงขลาได้นำอาหารหวานคาว ข้าวสารอาหารแห้งมาร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณรภาคฤดูร้อน จำนวน 150 รูป
สำหรับการทำบุญตักบาตรในวันนี้มีประชาชนมาร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก ถึงแม้ว่าช่วงวันสงกรานต์ปีนี้มีวันหยุดติดต่อกันหลายวันทำให้ประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาและไปท่องเที่ยวต่างจังหวัดกันเป็นจำนวนมากก็ตาม
หลังจากนั้นก็จะมีพิธีแห่พระพุทธสิหิงค์จากลานคนเมืองไปตามถนนสายต่างๆในเขตเทศบาลนครสงขลาและอัญเชิญไปประดิษฐานบริเวณหน้าพิพิธภัณฑ์พธำมะรงค์ ถนนจะนะเพื่อให้ประชาชนได้สรงน้ำพระและมีพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ด้วย

นายปรีชา สถิตเรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

Leave a Reply

%d bloggers like this: