จังหวัดอุบลฯ เปิดงานประเพณีสงกรานต์ฮางฮดรดน้ำ 4 แผ่นดิน

จังหวัดอุบลฯ เปิดงานประเพณีสงกรานต์ฮางฮดรดน้ำ 4 แผ่นดิน
วันนี้ ( 12 เม.ย.62) นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดงานประเพณีสงกรานต์ฮางฮดรดน้ำ 4 แผ่นดิน เทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 โดยมีผู้แทนจาก แขวงจำปาสัก แขวงสาละวัน สปป.ลาว ผู้แทนจากจังหวัดพระวิหาร ประเทศกัมพูชา และสมาคมชาวเวียดนาม จังหวัดอุบลราชธานี นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ส่วนราชการและท้องถิ่นร่วมในพิธีเปิดงาน ซึ่งการจัดงานดังกล่าว จัดขึ้น เพื่อพัฒนาการท่องเทียวและเชื่อมโยงทางวัฒนธรรม ระหว่างจังหวัดที่มีพื้นที่ตามแนวชายแดน ระหว่างจังหวัดอุบลราชธานี และเป็นการสืบสานงานประเพณีสงกรานต์ ที่เป็นวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม และ เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดอุบลราชธานี โดยจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 12 – 13 เมษายน 2562 ณ บริเวณเชิงสะพานรัตนโกสินทร์ 200 ปี ไปจนถึงทุ่งศรีเมืองอุบลราชธานี
ภายในงาน มีกิจกรรมมากมายหลายอย่าง ประกอบด้วย ขบวนแห่สงกรานต์ฮางฮดรดน้ำ 4 แผ่นดิน และขบวนแห่ชุมชนจากทั้ง 25 อำเภอเคลื่อนขบวนไปตามสะพานรัตนโกสินทร์ 200 ปี ฝั่งอำเภอวารินชำราบ ไปสิ้นสุดขบวนแห่ที่บริเวณถนนดอกไม้และสายน้ำทุ่งศรีเมืองอุบลราชธานี สำหรับวันที่ 13 เมษายน 2562 จะมีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 99 รูป ณ ลานเทียนทุ่งศรีเมือง สรงน้ำอนุสาวรีย์พระประทุมวรราชสุริยวงศ์ (เจ้าคำผง) พระอุบาลีคุณู – ปมาจารย์ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ และศาลหลักเมือง พิธีสรงน้ำพระแก้วบุษราคัม พิธีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ 106 ชุมชน จากเทศบาลนครอุบลราชธานีและตัวแทนผู้สูงอายุจาก 25 อำเภอ ในจังหวัดอุบลราชธานี
ระหว่างวันที่ 12 – 15 เมษายน 2562 ภายในงาน มีการจัดเทศกาลอาหารสี่แผ่นดิน การออกร้านจำหน่ายอาหารอร่อยของภูมิภาคอินโดจีน การแสดงดนตรีพื้นเมือง ณ บริเวณหน้าศาลหลักเมือง พร้อมทั้งเที่ยวชมถนนดอกไม้และสายน้ำ ณ บริเวณถนนราชบุตร ข้างทุ่งศรีเมือง ด้านหน้าโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี อีกด้วย

กิตติภณ เรืองแสน / ข่าว.

Leave a Reply

%d bloggers like this: