อุบลราชธานี….ตลาดจุดผ่อนปรนชายแดนช่องตาอู ประชาชนไทย-ลาว เดินทางเที่่ยวกันอย่างคึกคักในช่วงหยุดวันเทศกาลสงกรานต์

อุบลราชธานี….ตลาดจุดผ่อนปรนชายแดนช่องตาอู ประชาชนไทย-ลาว เดินทางเที่่ยวกันอย่างคึกคักในช่วงหยุดวันเทศกาลสงกรานต์…12 เมษายน 2562 นายมลชัย จันทโรธรณ์ นายอำเภอบุณฑริก มอบหมายให้นายทองสันต์ คำอินทร์ ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง พร้อมกับเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่เดินทางมาท่องเที่ยวจุดผ่อนปรนช่องตาอู ตำบลโพนงาม อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมกับปฏิบัติการสะกัดกั้นการลักลอบลำเลียงยาเสพติดและสื่งผิดกฎหมายอื่นๆที่จะนำเข้าสู่ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พร้อมกับอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว ส่วนช่องตาอูจะเปิดทำการให้ทั้งสองประเทศได้ข้ามมาซื้อเครื่องอุปโภค-บริโภค ในทุกวันจันทร์ พุธ และวันศุกร์ ในช่วงวันหยุดยาวสงกรานต์ปี่นี้ทำให้ตลาดช่องคาอูคึกคักมีประชาชนจากเมืองสุขุมา แขวงจำปาสัก สปป.ลาว ได้ข้ามมาซื้อของจากฝั่งไทยจำนวนมากและมีประชาชนจากฝั่งไทยข้ามไปเที่ยวตลาดของฝั่ง สปป.ลาว กันอย่างคึกคักในวันนี้ทำให้เศรษฐกิจทั้งสองประเทศมีเงินหมุนเวียนเป็นล้านบาท ยิ่งเป็นช่วงเทศกาลทำให้ตลาดช่องตาอู มีประชาชนพาครอบครัวมาเที่ยวเป็นจำนวนมากทำให้ตลาดช่องตาอูเนีองแน่นไปด้วยผู้คน ยิ่งเป็นช่วงนี้จะมีอาหารยอดนิยมคือไข่มดแดง ผักหวาน หน่อไม้สด ทำให้ผู้มาเที่ยวตลาดช่องตาอูมีความสุขในการเดินตลาดได้สินค้ากลับบ้านกันทุกคน

เรื่องจริงผ่านเลนส์ประจำจังหวัดอุบลราชธานีรายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: