นายก อบต.วังหลุม จัดกิจกรรมอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์

นายก อบต.วังหลุม จัดกิจกรรมอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์วันนี้ 14 เม.ย.62 ที่ศาลาเอเนกประสงค์ ที่ลานอเนกประสงค์อบตวังหลุม นายสุชาติ แดงทองดี นายก อบต.วังหลุม พร้อมเจ้าหน้าที่ อบต. วังหลุม ได้เป็นประธานเปิดงานอนุรักษ์ประเพณีไทย เทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ให้ดำรงอยู่คู่สังคมไทยตลอดไป โดยในพิธีได้จัดในรูปแบบอนุรักษ์ความเป็นไทย มีการจัดกิจกรรมพิธีรดน้ำอวยพรผู้สูงอายุ 1 ตำบล

และการแสดงศิลปะต่างๆและมีการประกวดผู้สูงอายุสุขภาพดี โดยมีคณะผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม ตลอดผู้สูงอายุในพื้นที่ เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก เพื่อความเป็นไทย และเป็นการส่งเสริมความรักความสามัคคีของชมรมผู้สูงอายุในเขตตำบลวังหลุม และถือเป็นการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมไทยอันดีงามให้คงอยู่ถึงลูกหลานสืบไป

ศูนย์ข่าวเรื่องจริงผ่านเลนส์ประจำจังหวัดพิจิตรรายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: