สระบุรี.. ชาวบ้านปากบาง ตักน้ำบ่อแก้วร่วมสรงน้ำมหาธาตุเจดีย์และสรงน้ำพระ

สระบุรี.. ชาวบ้านปากบาง ตักน้ำบ่อแก้วร่วมสรงน้ำมหาธาตุเจดีย์และสรงน้ำพระ
วันที่ 16 เม.ย.62 เวลา 17.00 น. นายสรณต ณ ศรีโต นายอำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี ร่วมกับคณะสงฆ์วัดปากบาง กรรมการวัดและชาวบ้านปากบางอำเภอเสาไห้ฯ จัดงานประเพณีสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย สรงน้ำพระและมหาธาตุเจดีย์ ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ มีพี่น้องประชาชนเดินทางมาจากสถานที่ต่าง ๆ มาร่วมพิธีจำนวนมาก
สำหรับมหาธาตุเจดีย์อันเป็นปูชนียสถานสำคัญของบ้านปากบาง และเป็นสถนที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งที่มีพี่น้องประชาชนมาสักการบูชา นอกจากตลาดน้ำปากบาง แหล่งท่องเที่ยวที่อยู่หน้าวัด ซึ่งภายในมหาธาตุเจดีย์มีการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ อันเป็นที่เคารพสักการบูชาของชาวบ้านปากบาง บริเวณรอบองค์มหาธาตุเจดีย์ มีการสร้างพระมหาธาตุเจดีย์องค์น้อย จำลองมาจากพระมหาธาตุจากสถานที่ต่างๆ หลายจังหวัดมาไว้ที่นี่ นอกจากนี้บริเวณโดยรอบ ยังมีจิตกรรมภาพวาดต่างๆ เช่น ประเพณีสำคัญของไทย วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาหรือวันสำคัญของไทย ภาพจิตรกรรมปีเกิดนักษัตร 12 ปี อยู่บริเวณโดยรอบฐานมหาธาตุเจดีย์ รวมทั้งพระพุทธรูปประจำวันเกิดและปีเกิด สำหรับพี่น้องประชาชนที่จะมากราบสักการบูชาด้วย
สำหรับน้ำที่นำมาประกอบพิธีสรงน้ำพระและสรงน้ำมหาธาตุเจดีย์ ได้ตักมาจากบ่อแก้วหรือคลองวัดปากบาง ซึ่งมีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจ กล่าวคือ “บ่อแก้ว” หรือคลองหน้าวัดปากบาง หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าคลองห้วยแร่ เป็นลำคลองขนาดเล็ก ต้นน้ำอยู่ในเขตอำเภอแก่งคอย ไหลผ่านอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ผ่านถนนพหลโยธินเข้าเขตอำเภอเสาไห้ที่ตำบลต้นตาล ผ่านตำบลพระยาทด ตำบลท่าช้าง ตำบลศาลารีไทย ตำบลงิ้วงาม และออกสู่แม่น้ำป่าสักที่ข้างวัดปากบางบาง คนจึงนิยมเรียกว่าคลองปากบาง
สำหรับบ่อแก้วหรือคลองแห่งนี้เป็นแหล่งน้ำที่หล่อเลี้ยงผู้คนสมัยโบราณยุคก่อนที่จะมีเขื่อนพระราม 6 ไหลมาจากแม่น้ำป่าสัก โดยในหน้าแล้งน้ำในลำน้ำลำคลองทั่วไปจะแห้งขอด เนื่องจากสมัยไม่มีเขื่อนเก็บกักน้ำ และขณะที่น้ำที่อื่นแห้งขอดแต่ในบ่อแก้วหรือคลองปากบาง จุดหน้าวัดน้ำไม่มีวันแห้ง ผู้คนสมัยก่อนจึงได้อาศัยแหล่งน้ำนี้ในการบริโภคและอุปโภค และช่วงสงกรานต์ชาวบ้านก็จะนำน้ำในบ่อแก้วหรือคลองปากบาง มาร่วมสรงน้ำพระ

ชาญวิทย์ คำนวนวุฒิ จังหวัดสระบุรี
โทร 0654348988

Leave a Reply

%d bloggers like this: