รุนแรง!! พายุฤดูร้อน พัดต้นไม้ หลังคา ที่พัก เสียหาย!!

รุนแรง!! พายุฤดูร้อน พัดต้นไม้ หลังคา ที่พักเสียหาย!! มาแบบไม่ทันตั้งตัว บริเวณ แฟลตที่พัก สนง.ขนส่ง จ.สกลนครขอบคุณเรื่องและภาพจาก @ธีระ อุตุนิยมฯ สน.

Leave a Reply

%d bloggers like this: