พล.ท.กิตติธัช บุพศิริ “ผอ.ศปป.2 กอ.รมน.” พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และ ฟังสรุปผลการปฏิบัติตามโครงการตรวจสอบและจับกุมแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย เขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ..

พล.ท.กิตติธัช บุพศิริ “ผอ.ศปป.2 กอ.รมน.” พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและฟังสรุปผลการปฏิบัติตามโครงการตรวจสอบและจับกุมแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย พื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่ ..

วันพุธที่ 17 เมษายน 62 เวลา 13:30 น. นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ “ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่” และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รอให้ การต้อนรับ พล.ท.กิตติธัช บุพศิริ “ผอ.ศปป.2 กอ.รมน.” พร้อมคณะ เนื่องในโอกาศที่เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานตามโครงการการตรวจสอบและจับกุมแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย พื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่

ต่อมา นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ “ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่” ได้กล่าวสรุปผลการปฎิบัติการดำเนินการเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านแรงงานต่างด้าว ปัญหายาเสพติด หนี้นอกระบบ และ การจัดระเบียบสังคมในพื้นที่ จ.เชียงใหม่

จากนั้นหลังเสร็จสิ้นสรุปผลการปฎิบัติการดำเนินการ พล.ท.กิตติธัชฯ ได้เดินทางไปตรวจสอบการจ้างแรงงานต่างด้าวในโรงงานผลิตอาหารแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งได้มีการสุ่มตรวจปัสสาวะแรงงานต่าง ด้าวเพื่อหาสารเสพติด..

เบื้องต้นจากการสุ่มตรวจสารเสพติดไม่พบแรงงานต่างด้าวมีสารเสพติดในร่างกายเเต่อย่างใด พร้อมกันนี้ทาง พล.ท.กิตติธัชฯ “ผอ.ศปป.2 กอ.รมน.” ได้กล่าวคำแนะนำและขอความร่วมมือแกเจ้าของสถานประกอบการ ให้จ้างใช้แรงงานต่างด้าวถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น และ ควรให้หลีกเลี่ยงการให้ที่พักพิงแก่คนต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมืองที่ลักลอบทำงานโดยผิดกฎหมายทุกกรณี เพื่อเป็นการยกระดับสถานการณ์ด้านแรงงานต่างด้าวของประเทศไทย ที่ส่งผลกระทบต่อการประเมินระดับสถานการณ์ด้านการค้ามนุษย์ของประเทศไทยให้ดีขึ้น…

———
ภาพ/ข่าว : ธีรพล ปลื้มถนอม ผ่านเลนส์ 005~รายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: