“อาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์” ผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้น 15 % เทียบสถิติปีที่แล้ว และแชมป์เข้ารับบริการสูงสุด 19,308 คัน คือรถจักรยานยนต์

“อาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์” ผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้น 15 % เทียบสถิติปีที่แล้ว
และแชมป์เข้ารับบริการสูงสุด 19,308 คัน คือรถจักรยานยนต์
ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยถึงยอดรวมการให้บริการ อาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2562 มีประชาชนเข้าใช้บริการตรวจสภาพรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และบริการด้านอื่น ๆ รวมจำนวนกว่า 37,490 คน ซึ่งเมื่อเทียบกับปีที่แล้วมีผู้เข้าใช้บริการ 32,655 คน นับเป็นสถิติมีผู้เข้ารับการบริการมากขึ้น 15 % และจากการสำรวจและรายงาน การให้บริการจำนวนรถที่มาใช้บริการอาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ มียอดรวมจำนวน 32,649 คัน เป็นรถจักรยานยนต์ 19,308 คัน รถกระบะ/ปิกอัพ 7,022 คัน รถเก๋ง/รถยนต์ 5,654 คัน รถตู้/รถแวน 536 คัน และรถอื่น ๆ 102 คัน และเป็นบริการให้ความช่วยเหลือฉุกเฉินเร่งด่วน 9 คัน บริการรถยก/รถลาก 18 คัน โดยลำดับของการให้บริการที่ได้รับความนิยมสูงสุด คือ การเปลี่ยนตรวจระดับน้ำมันเครื่องและความสกปรกของน้ำมันเครื่องในรถยนต์จักรยานยนต์ การตรวจสภาพยางของรถยนต์ การตรวจไส้กรองอากาศ และการตรวจสภาพการทำงานของไฟส่องสว่าง โดยสถานศึกษาที่มีผู้เข้ารับบริการมากสุดตามลำดับได้แก่ วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา มีผู้เข้ารับบริการ จำนวน 110 คัน วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ มีผู้เข้ารับบริการ จำนวน 82 คัน และวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี มีผู้เข้ารับบริการ จำนวน 67 คัน

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวต่อไปว่าส่วนของการบริการทั่วไป ที่ได้รับ ความนิยม 3 ลำดับแรก ได้แก่ 1. การบริการเครื่องดื่ม (น้ำชา กาแฟ น้ำเย็น ฯลฯ) มีผู้ใช้บริการ 10,093 คัน 2. การสอบถามรายชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ ศูนย์บริการอู่ซ่อมรถ 8,688 คัน และ3. การใช้บริการห้องพักรับรองนั่งพัก/ที่พักผ่อน 8,239 คัน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้สร้างความภาคภูมิใจให้กับนักเรียน นักศึกษาอาชีวะที่ได้ทำประโยชน์ให้กับสังคม ได้เรียนรู้การทำงานจากประสบการณ์จริง และรู้จักการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า รวมทั้งเป็นการทำงานแบบบูรณาการร่วมกันระหว่างสถานศึกษากับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ทำให้เกิดทักษะสังคม ทักษะชีวิต ซึ่งต้องดำเนินควบคู่ไปกับทักษะอาชีพ และสร้างจิตอาสาให้เกิดขึ้นตั้งแต่ยังอยู่ในวัยเรียน พร้อมที่จะก้าวออกไปสู่โลกอาชีพด้วยความมั่นใจ ซึ่งจากการออกเยี่ยมศูนย์เพื่อตรวจสอบสภาพการปฏิบัติงานจริงและเพื่อให้กำลังใจ ครู และนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาที่ออกปฏิบัติงาน พบว่า ประชาชนที่มาใช้บริการคือผู้ที่เดินทางกลับบ้านซึ่งอยู่ต่างจังหวัด และผู้ที่เดินทางไปท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดยาว ซึ่งมีทั้งผู้ที่เข้ามาใช้บริการโดยตรง และผู้ที่ประสบปัญหาระหว่างทางต้องให้ศูนย์อาชีวะอาสาออกไปรับรถมาดูแลอาการเบื้องต้น ก่อนส่งเข้าอู่ซ่อมรถ
โครงการ “อาชีวะอาสา” เทศกาลสงกรานต์ เป็นกิจกรรมที่นักศึกษาอาชีวศึกษา และครู-อาจารย์จากสถานศึกษาในสังกัดทั่วประเทศกว่า 250,000 คน ออกให้บริการตรวจสภาพรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ฟรี ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2562 ช่วงเวลา 08.00 – 00.30 น. จำนวน 255 ศูนย์ บนเส้นทางสายหลักและสายรองทั่วประเทศ

ไมตรี บรรฑิตย์ รายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: