ราชบุรี ข่าว – ทหารมอบบ้าน ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย

ราชบุรี ข่าว – ทหารมอบบ้าน ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย

ที่บ้านเลข 162 ม.1 ต.ดอนกรวย อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี พันเอกองค์อาจ แจ่มดี ผู้บังคับกองพันทหารช่างที่ 112 กรมทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์ พร้อมนายพัลลภ โฆสิตาภา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกรวย พร้อมคณะผู้บริหาร และกำนัน ผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วย หมู่ที่ 1 ได้ร่วมกันมอบบ้านให้นายชิ้นคุณ โพธิ์พิทักษ์ อายุ 72 ปี เนื่องจากได้รับประสบภัยจากพายุพัดบ้านพังทั้งหลัง เมื่อต้นปี 2562 ตามโครงการกองทัพบก ช่วยเหลือประชาชน ซึ่งเป็นภารกิจการลงพื้นให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัย และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนและหน่วยทหาร ตามเจตนารมณ์ของกองทับบกที่กล่าวว่า “ทหารต้องเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส”

ทั้งนี้ในการสร้างบ้านหลังใหม่ทางกองพันทหารช่างที่ 112 กรมทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์ ได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกรวย ร่วมกันสร้างบ้านหลังใหม่ให้กับนายชิ้นคุณ โพธิ์พิทักษ์

Leave a Reply

%d bloggers like this: