เตรียมพบ งานสืบสานประเพณีจุดลูกหนูจังหวัดปทุมธานี

วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562 ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ตำบลบ้านฉาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
8.30 น. ลงทะเบียนรายงานตัวคณะลูกหนู
9.00 น. ตั้งขบวนแห่ลูกหนู บริเวณจุดกลับรถเข้าลานจัดงาน
9.30 น. เคลื่อนขบวนแห่ลูกหนูเข้าสู่บริเวณลานจัดงาน
10.30 น. คณะลูกหนู ผู้ร่วมงาน พร้อมกันบริเวณเวทีเปิดการแข่งขัน
11.00 น. พิธีเปิดงานสืบสานประเพณีจุดลูกหนูจังหวัดปทุมธานี
11.30 น. เริ่มการแข่งขันจุดลูกหนู
17.00 น. พิธีมอบถ้วยรางวัล และพิธีปิดการแข่งขันจุดลูกหนู
ชมขบวนแห่ลูกหนู
– บริษัทในเครือเภตรากรุ๊ป จำกัด โดยคุณอนันต์ เภตรา
– สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี
– วัดป่างิ้ว
การแสดงนิทรรศการประวัติความเป็นมาของประเพณีแข่งขันจุดลูกหนู โดยโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

Leave a Reply

%d bloggers like this: