ปลัดอาวุโส อ.ตะพานหิน เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

นายปัญญา ใจแปง ปลัดอาวุโส อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”โดยมี หน่วยงานราชการ ผู้นำชุมชน และจิตอาสา ประมาณ 120 คน ร่วมพัฒนาทำความสะอาด พัฒนาสิ่งแวดล้อม และกำจัดวัชพืช ณ.บริเวณลานหน้าศาลเจ้าพ่อปึงเถ่ากงม่า ต.ตะพานหิน เมื่อวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น.

Leave a Reply

%d bloggers like this: