เปิดประวัติ พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผบช.สตม.คนใหม่

เปิดประวัติ พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผบช.สตม.คนใหม่

พลตำรวจโทสมพงษ์ ชิงดวง เป็นบุตร
ของคุณพ่อร้อยตรีประเสริฐ ชิงดวง และคุณแม่อุทัยวรรณ ชิงดวง เป็นบุตรคนที่ ๘ จากพี่น้อง
ทั้งหมด ๙ คน ชีวิตในวัยเด็ก ท่านเติบโตในค่าย จังหวัดทหารบกลพบุรีคุณพ่อเป็นข้าราชการทหารชั้นผู้น้อย ได้รับการปลูกฝังเรื่องความเสียสละความมีวินัย ความรับผิดชอบจากครอบครัวและสังคมในค่ายทหาร ทำให้ท่านมีความมุ่งมั่นว่าสักวัน หนึ่งจะต้องเป็นนักเรียนเตรียมทหารให้ได้ดั่งที่คุณพ่อตั้งความหวังไว้ด้วยความเพียรพยายาม มุมานะทำให้ท่านได้เข้ามาเป็นสมาชิกของอาณาจักร
จักรดาว โดยเป็นนักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ ๒๔ หมายเลขประจำตัว๑๑๖๔๒ และได้เบนเข็มทิศชีวิตเลือกมาเป็น นักเรียนเตรียมทหาร เหล่าตำรวจเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ รุ่นที่ 40 ในห้วงรับราชการ ผ่านอบรมหลักสูตร
นักปกครองระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย รุ่นที่ ๔๘,หลักสูตรผู้นำการเมืองยุคใหม่ รุ่นที่ ๔, หลักสูตรเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ ๑, หลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง (บตส.) รุ่นที่ ๒๙, หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.)รุ่นที่๑ หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)รุ่นที่ ๕๕, หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบัน
วิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่๑๙

ทั้งนี้ได้มีผลงานการจับกุมคดีสำคัญๆอีกมากมายรวมถึงบทบาทหน้าที่ในความรับชอบต่อหน้าที่ในตำแหน่งต่างๆมากมายจนมาถึง
รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลและผู้บัญชาการตำรวจตระเวรชายแดน

#Cr.เกียรติยศจักรดาว2558
#ประวัติพลตำรวจโทสมพงษ์ชิงดวง
#ผบช.สตม.คนใหม่

Leave a Reply

%d bloggers like this: