บช.น. แจ้งประชาสัมพันธ์ ปิดการจราจร

บช.น. แจ้งประชาสัมพันธ์ ปิดการจราจร 40 เส้นทาง วันอาทิตย์ที่ 21 เม.ย.2562 ตั้งแต่เวลา 16.00-21.30น. เพื่อซักซ้อมการปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยและงานจราจรในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

#แนะนำหลีกเลี่ยงเส้นทาง #สายด่วน1197

Leave a Reply

%d bloggers like this: