วางศิลาฤกษ์ ก่อสร้างทางลอดสี่แยกดงอู่ผึ้ง-สี่แยกวนารมย์ เมืองอุบลฯ

วางศิลาฤกษ์ ก่อสร้างทางลอดสี่แยกดงอู่ผึ้ง-สี่แยกวนารมย์ เมืองอุบลฯ
เมื่อวานนี้ ( 20 เม.ย.62 ) ที่บริเวณสี่แยกดงอู่ผึ้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ โครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 231 กับทางหลวงหมายเลข 23 (ทางแยกดงอู่ผึ้ง) พร้อมทางคู่ขนาน และทางแยกวนารมย์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เพื่ออำนวยความสะดวกปลอดภัยและรองรับปริมาณการจราจรที่จะเพิ่มมากขึ้นในอนาคต เนื่องจากที่ผ่านมาทางแยกทั้งสองแห่งมีปริมาณรถสะสมเป็นจำนวนมาก อีกทั้งยังเป็นการรองรับการเดินทางไปยังประเทศเพื่อนบ้าน
โดยการก่อสร้างทางแยกทั้งสองแห่ง เป็นแบบทางลอดและทางยกระดับพร้อมสร้างทางคู่ขนาน ซึ่งจะเริ่มลงมือก่อสร้างในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป ซึ่งจะใช้เวลาก่อสร้างนาน 3 ปี (1,080 วัน) หรือเร็วกว่านั้นหากการดำเนินการเคลื่อนย้ายสาธารณูปโภคในบริเวณรอบโครงการแล้วเสร็จโดยเร็ว การก่อสร้างดังกลล่าวใช้งบประมาณ 798 ล้านบาท โดยมี บริษัท ส.เขมราฐ อินดัสตรี้ จำกัด เป็นผู้รับจ้าง และมีสำนักงานก่อสร้างสะพาน กรมทางหลวง เป็นผู้ควบคุมการก่อสร้าง
สำหรับการวางศิลาฤกษ์ในครั้งนี้ มี นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมในพิธีวางศิลาฤกษ์ ดังกล่าว

กิตติภณ เรืองแสน / ข่าว.

Leave a Reply

%d bloggers like this: