จี้ประธานมูลนิธิฯคนใหม่ ตรวจสอบการสร้างโรงพยาบาลซึ่งมีการตั้งข้อสังเกตุว่า อาจจะไม่โป่งใส

ที่ มูลนิธิมิตรภาพสามัคคี หรือมูลนิธิท่งเซียเซี่ยงตึ๊ง หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ซึ่งเป็นองค์กรสาธารณะกุศลชื่อดังของภาคใต้ ก่อตั้งมายาวนานกว่า 60 ปี ได้มีการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิและสมาชิก ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 22 เมื่อบ่ายวันนี้ (21 เมษายน 2562 ) โดยนายสมชาย พิทักษ์บุตร รอง ประธานมูลนิธิ/และประธานการประชุม , นายกิตติชัย ธรรมศิริพงษ์ รอง ประธานฯ , นายวิชัย ธรรมชัยโสภิต รอง ประธานฯ , นายภูชิชญ์ ยงเกียรติไพบูลย์ กรรมการมูลนิธิฯ , นายกฤษณ์ อารยานุมาศ กรรมการมูลนิธิฯ เป็นผู้ยื่นและเชิญคณะกรรมการและสมาชิก ขอเปิดการประชุมคณะกรรมการบริหารสมัยที่ 22 และสรรหากรรมการบริหารมูลนิธิฯชุดใหม่ โดยมีนายพิทักษ์ สุวรรณวงศ์ เลขา นายอำพล พงศ์สุวรรณ รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา มาเป็นตัวแทนและสักขีพยาน , นายบุญเลิศ ดำจำนงค์ ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง ตัวแทนนายอำเภอหาดใหญ่ ร่วมเป็นสักขีพยาน
โดยในที่ประชุมได้มีระเบียบวาระการประชุมดังนี้ เพื่อกำหนดวาระการประชุม โดยเฉพาะวาระสำคัญ คือ การเลือกประธานกรรมการบริหารมูลนิธิคนใหม่ เพื่อมาทำหน้าแทนคณะกรรมการชุดปัจจุบัน ที่กำลังจะหมดวาระลงในเดือนมิถุนายน 2562 ในการประชุมมีคณะกรรมการ จดทะเบียนมูลนิธิ คณะกรรมการบริหาร และผู้แทนรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายอำเภอหาดใหญ่ ซึ่งกำกับดูแลการจดทะเบียนสมาคม องค์กร มูลนิธิการกุศลฯ เข้าร่วมสังเกตุการณ์ อย่างไรก็ตาม ประธานมูลนิธิและคณะกรรมบริหารชุดปัจจุบันบางส่วนไม่ได้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้
โดยสมาชิกที่ประชุมได้เสนอให้นายอรุณชัย ศิริมหาชัย ซึ่งเป็นประธานสมาคมแต้จิ๋วหาดใหญ่ เป็นประธานมูลนิธิฯสมัยถัดไป โดยเสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมเกินกึ่งหนึ่งเห็นชอบ 39 เสียงอย่างเอกฉันท์ ให้นายอรุณชัย ศิริมหาชัย ได้รับเลือกเป็นประธานมูลนิธิท่งเซียเซี่ยงตึ๊งหาดใหญ่ สมัยที่ 23 ต่อจาก นายวันชัย ลีละศิธร ประธานคนเก่า และจะเข้าทำหน้าที่หลังจากคณะกรรมการชุดปัจจุบันหมดวาระหลังวันที่ 6 มิถุนายน 2562 ตามระเบียบที่ยื่นต่อนายทะเบียนคือผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา หลังจากที่เลือกประธานกรรมการบริหารมูลนิธิฯคนใหม่ เสร็จแล้วได้มีการจุดประทัดหนึ่งแสนนัด
ทั้งนี้ นายอรุณชัย ว่าที่ประธานมูลนิธิท่งเซียเซี่ยงตึ๊งหาดใหญ่ คนใหม่ ยอมรับว่า ที่ผ่านมามูลนิธิฯ มีปัญหาเรื่องความสะอาดในพื้นที่มูลนิธิและการก่อสร้างโรงพยาบาลมิตรภาพสามัคคีที่ยังล่าช้าไม่แล้วเสร็จ ซึ่งจะต้องเข้ามาดูเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนามูลนิธิฯต่อไป

ซึ่งผู้สื่อข่าวได้ตั้งข้อสังเกตว่า ที่ผ่านมาในการก่อสร้างโรงพยาบาลมิตรภาพสามัคคี มีการเบิกจ่ายเงินการก่อสร้างโรงพยาบาลนับร้อยล้านบาท สร้างโรงพยาบาลมากว่าสิบปียังไม่แล้วเสร็จ ยังมีบางบริษัทที่รับเหมาก่อสร้างโรงพยาบาลมาตั้งสำนักงานในมูลนิธิท่งเซียเซี่ยงตึ้งฯด้วย แหล่งข่าวกล่าวว่าที่ผ่านมาในอดีตมี นายแพทย์ มาบริหารโรงพยาบาล ท่านหนึ่งเข้ามาบริหารในโรงพยาบาล แล้วมีการเบิกจ่ายเงินจำนวนหลายล้านเกินจริง จนถูกให้ออกจากหน้าที่ จึงอยากให้คณะกรรมการชุดใหม่ช่วยดำเนินการตรวจสอบในเรื่องนี้ว่าเท็จจริงอย่างไร เนื่องจากมีประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในมูลนิธิฯ ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

Leave a Reply

%d bloggers like this: