จังหวัดอุบลฯ ตั้งเป้าลดค่า ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ภายใน 1 สัปดาห์

จังหวัดอุบลฯ ตั้งเป้าลดค่า ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ภายใน 1 สัปดาห์
วันนี้ ( 22 เม.ย.62) ที่ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการควบคุมและป้องกันปัญหามลภาวะระดับจังหวัดและอำเภอ โดยมีหน่วยงานที่เกี่วข้อง นายอำเภอและผู้แทน ทั้ง 25 อำเภอ เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ที่พบจากการตรวจวัดคุณภาพอากาศของหน่วยตรวจวัดคุณภาพอากาศเคลื่อนที่ กรมควบคุมมลพิษจุดตรวจ ณ บริเวณทุ่งศรีเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. โดยตรวจวัดค่าปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 วัดค่าได้ 79 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งเกินค่าความปลอดภัย (เทียบค่ามาตรฐานเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ไม่เกิน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)โดยจังหวัดได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชน ติดตาม แก้ไขปัญหาควันดำยานพาหนะ การล้างฝุ่นละอองพื้นผิวการจราจร และการฉีดน้ำลดฝุ่นละออง ไฟไหม้ป่าในพื้นที่เขตพื้นที่อนุรักษ์ และป่าชุมชน จัดชุดเคลื่อนที่เร็วโดยจิตอาสาการติดตามและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก ในโรงงานอุตสาหกรรม การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารสร้างความเข้าใจให้ประชาชน
ทั้งนี้ได้เน้นการขับเคลื่อนการดำเนินงานโดยการบูรณาการทุกภาคส่วน ให้กำนันผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกับจิตอาสา ออกเคาะประตูตามบ้าน และขอความร่วมมือ รณรงค์งดเผาตอซังข้าว โดยตั้งเป้าเหมายลดค่าฝุ่นละออง PM 2.5 ให้อยู่ในค่ามาตรฐาน ไม่เกิน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ภายใน 1 สัปดาห์ และให้ตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศเคลื่อนที่ ที่ทุ่งศรีเมืองต่อเนื่องไปจนกว่าสถานการณ์ฝุ่นละอองจะคลี่คลายลง พร้อมทั้งให้ทุกอำเภอ ตั้งวอลรุม รายงานผลการดำเนินให้จังหวัดทราบ ทุกวันศุกร์

กิตติภณ เรืองแสน / ข่าว.

Leave a Reply

%d bloggers like this: