ราชบุรี – อำเภอปากท่อ เปิดงานวันมะม่วงและของดีอำเภอปากท่อ ครั้งที่ 23

เวลา 19.00 น. วันที่ 22 เม.ย.62 ที่เวทีกลางสนามหน้าที่ว่าการอำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดงาน วันมะม่วงและของดีอำเภอปากท่อ ครั้งที่ 23 ประจำปี 2562 โดยมีนายประทีป นทีทวีวัฒน์ นายอำเภอปากท่อ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานดังกล่าว ซึ่งการจัดงานวันมะม่วงและของดีอำเภอปากท่อ ถือกำเนิดมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 โดยมีนายสำราญ บุญรอดฤทธิ์ ซึ่งดำรงตำแหน่งนายอำเภอปากท่อ คนที่ 33 เป็นผู้จัดงานครั้งแรก จนถึงปัจจุบันได้จัดติดต่อกันมาแล้วถึง 23 ปี

ทั้งนี้อำเภอปากท่อ ถือเป็นแหล่งปลูกมะม่วงมากที่สุดในจังหวัดราชบุรี เป็นแหล่งรวมมะม่วงที่มีคุณภาพของประเทศไทย เนื่องจากมีรสชาติที่ดี และคุณภาพมาตรฐานปลอดภัย จากสารเคมี มีพื้นที่ปลูกมะม่วงประมาณ 1,500 ไร่ พันธุ์ที่ปลูกมากที่สุดได้แก่น้ำดอกไม้ รองลงมา คือพันธุ์แก้วลืมรังหนังกลางวัน ทองดำเขียวเสวย และฟ้าลั่น โดยส่งจำหน่ายทั้งภายในและต่างประเทศ เช่น สิงคโปร์ และมาเลเซีย ไม่น้อยกว่า 700 ตันต่อปี โดยในช่วงเดือนเมษายนของทุกปีผลผลิตมะม่วงจะออกตามฤดูกาลเป็นจำนวนมาก และมีรสชาติอร่อยมาก เป็นที่นิยมของคนทั่วไป ประกอบกับอำเภอปากท่อยังมีของดีอีกมากมาย เช่นด้านปศุสัตว์ ผลิตภัณฑ์ OTOP วัฒนธรรม 7 ชาติพันธ์ อาทิ ไทยทรงดำ ไทยกะเหรี่ยง ไท-ยวน ไทยจีน ไทยลาวเวียง ไทยเขมรลาวเดิม ไทยพื้นถิ่น ทั้งยังมีไม้ผลคุณภาพดีอีกหลายอย่างไม่ว่าจะเป็น ทุเรียน สับปะรด ลำไย เป็นต้น

สำหรับการจัดงานวันมะม่วงและของดีอำเภอปากท่อครั้งที่ 23 กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 21 ถึง 27 เม.ย.62 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเผยแพร่ ศิลปะวัฒนธรรมของท้องถิ่น เผยแพร่พืชผลและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ การออกร้านแสดงสินค้าและกิจกรรมต่างๆมากมาย ซึ่งภายในงานจะได้พบกับตลาดร้านค้าชุมชน ขึ้นเขาน้อยนมัสการท้าวมหาพรหม ชมนิทรรศการวิถีชีวิตพี่น้อง 7 ชาติพันธ์ ชิมและเลือกซื้ออาหารพื้นบ้าน มะม่วงและผลผลิตแปรรูปจากมะม่วง ผลิตภัณฑ์ศูนย์การเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอปากท่อ (ศพก.อ. ปากท่อ) ลานสร้างสรรค์ กิจกรรมรักการอ่านส่งเสริมอาชีพ และกิจกรรมในแต่ละวัน เช่น การประกวดร้องเพลง, การประกวดมะม่วงสายพันธุ์ต่างๆ, การประกวดธิดามะม่วง อำเภอปากท่อ, การประกวดชนเผ่า อำเภอปากท่อ, การแข่งขันศึกวันดวลเพลงชาวอำเภอปากท่อ, การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ, การประกวดเต้นแอโรบิค, การแข่งขันกินข้าวเหนียวมะม่วง, และการจำหน่ายสินค้านาทีทอง ปศุสัตว์

สุจินต์ นฤภัย (เต้)

Leave a Reply

%d bloggers like this: