ราชบุรี ข่าว – ทหารช่างราชบุรี ผลิตน้ำดื่มแจกจ่ายให้ประชาชนที่ประสบภัยแล้ง ตามโครงการ ราชรัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง

ราชบุรี ข่าว – ทหารช่างราชบุรี ผลิตน้ำดื่มแจกจ่ายให้ประชาชนที่ประสบภัยแล้ง ตามโครงการ ราชรัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง

กรมการทหารช่าง โดยกองพันทหารช่างที่ 111 นำรถผลิตน้ำดื่ม และรถบรรทุกน้ำดิบแจกจ่ายให้กับประชาชน ในพื้นที่ ต.ป่าหวาย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี ที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ตามโครงการ “ราช รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” หลังพื้นที่ดังกล่าวประสบปัญหาแล้งหนัก

เมื่อวันที่ 23 เม.ย.62 พ.อ.คมกฤช ศิริไพศาล ผบ.ช.11 พัน.111 กองพลทหารช่าง ค่ายบุรฉัตร ต.เกาะพลับพลา อ.เมืองราชบุรี ได้นำกำลังพล พร้อมรถติดเครื่องผลิตน้ำดื่มเพื่อบรรเทาสาธารณภัย และรถบรรทุกน้ำ ไปช่วยเหลือประชาชน ตามโครงการราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง โดยกองทัพบก ที่ศาลาเอนกประสงค์ บ้านทุ่งศาลา หมู่ 4 ต.ป่าหวาย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี โดยมีนายกลยุทธ อุปลา ปลัดอ.สวนผึ้ง กำนัน ผญบ. และผู้นำชุมชน เข้าร่วมแจกจ่ายน้ำดื่มแก่ประชาชนที่มารอรับน้ำดื่มผ่านการกรองจากเครื่องผลิตน้ำดื่มฯแล้ว ทั้งใส่ภาชนะอาทิ ถังน้ำพลาสติก และบรรจุใส่ขวดพลาสติก ซึ่งพื้นที่ต.ชัฎป่าหวาย โดยเฉพาะ หมู่ 3 , หมู่ 4 , หมู่ 7 สถานการณ์ภัยแล้งเข้าขั้นวิกฤต ประชาชนขาดน้ำอุปโภค บริโภค แหล่งน้ำสำหรับผลิตน้ำประปาแห้งขอดจนน้ำขุ่นดำ ชาวบ้านได้รับผลกระทบอย่างมาก น้ำดื่มก็ต้องซื้อในราคาถังละ 15 บาท ทางทหารจากช.11 พัน 111 จึงไปหาแหล่งน้ำมาผลิตน้ำดื่ม และใช้รถบรรทุกน้ำบรรจุ 6 พันลิตร ออกแจกจ่ายให้แก่ประชาชน โดยแจกจ่ายน้ำในพื้นที่ต.สวนผึ้ง,ต.ท่าเคยและต.ตะนาวศรี ไปแล้ว ส่วนต.ชัฎป่าหวาย จะแจกจ่ายน้ำตั้งแต่วันที่ 22-24 เม.ย.62 รวม 37 หมู่บ้าน ประชากรมีประมาณ 53,000 คน จากนั้นวันที่ 25 เม.ย.62 จะไปแจกจ่ายน้ำในพื้นที่อ.บ้านคา อีก41 หมู่บ้าน มีประชากรประมาณ 25,147 คน

พ.อ.คมกฤช ศิริไพศาล ผบ.ช.11 พัน.111 กล่าวว่าสำหรับโครงการ ราชรัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง เป็นโครงการที่ได้ร่วมมือระหว่าง กรมทรัพย์กรน้ำบาด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาค บริษัท ปตท.จำกัด มหาชน และกองทัพบก เพื่อที่จะเข้ามาช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้ง โดยในพื้นที่อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี กรมการทหารช่าง ได้มอบหมายให้กรมทหารช่างที่ 111 เป็นหน่วยรับผิดชอบให้การช่วยเหลือประชาชน ในวันนี้ทางกองพันทหารช่างที่ 111 ได้จัดรถบรรทุกน้ำดิบ และเครื่องผลิตน้ำดื่ม มาให้บริการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยแล้ง เพื่อให้พี่น้องประชาชนคลายปัญหาภัยแล้ง และเพื่อให้พี่น้องประชาชนทราบว่าทางกองทัพบกอยู่เคียงข้างประชาชนเสมอเมื่อประสบความยากลำบาก

ด้านนายกลยุทธ อุปลา ปลัดอ.สวนผึ้ง กล่าวว่าช่วงนี้เป็นช่วงฤดูร้อนและฤดูแล้งที่ผ่านมา อ.สวนผึ้ง เพิ่งจะประสบปัญหาไฟป่า มาช่วงนี้ชาวบ้านในพื้นที่อ.สวนผึ้ง ก็ประสบปัญหาภัยแล้ง เรื่องน้ำอุปโภคบริโภค ครั้งนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ทางกรมการทหารช่าง ส่วนงานราชการ และภาคเอกชน ทุกภาคส่วนได้ร่วมมือกัน ในการนำเครื่องผลิตน้ำดื่มมาแจกจ่ายให้กับประชาชนทีประสบปัญหาภัยแล้ง ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 แล้ว ครั้งแรกเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา ก็ได้ให้การช่วยเหลือประชาชนในหมู่บ้านถ้ำหิน ครั้งนี้มาให้การช่วยเหลือหมู่บ้านทุ่งศาลา พี่น้องประชาชนมีความยินดีที่ทางกองทัพบกให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยในครั้งนี้

สุจินต์ นฤภัย (เต้)

Leave a Reply

%d bloggers like this: