ราชบุรี ข่าว – ไทยประจันแล้งหนัก ปลาตายยกอ่างเก็บน้ำ

ราชบุรี ข่าว – ไทยประจันแล้งหนัก ปลาตายยกอ่างเก็บน้ำนายกอบต.ยางหัก และผู้ใหญ่บ้านร่วมตรวจสอบบริเวณอ่างเก็บน้ำไทยประจัน หลังพบว่ามีปลาขนาดใหญ่ลอยตายเกลื่อนเป็นจำนวนมาก ด้านอบต.เร่งนำรถบรรทุกน้ำเตรียมออกแจกจ่ายช่วยเหลือชาวบ้านวันที่ 22 เมย.62) นายเสน่ห์ แคนเพ็ชร นายกอบ ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี พร้อมนายอนุสรณ์ ฤทธิ์ล้ำ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 บ้านไทยประจัน ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี เข้าสำรวจบริเวณอ่างเก็บน้ำไทยประจัน ภายในอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ต.ยางหัก หลังได้รับแจ้งว่ามีปลาขนาดใหญ่ลอยตายเกลื่อน ส่งกลิ่นเหม็น ทำให้ไม่สามารถปล่อยน้ำไปช่วยเหลือชาวบ้านพื้นที่ด้านล่างได้ เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจันต้องช่วยกันเก็บซากปลาใส่กระสอบ มีทั้งปลายี่สกตัวขนาดใหญ่กว่า 1 กิโลกรัม เช่น ปลายี่สก ปลาตะเพียน ปลานวลจันทร์ ปลากดคัง ปลานิล มีทั้งตัวขนาดเล็กและขนาดใหญ่ บางตัวก็เริ่มลอยหัวเป็นจำนวนมาก สภาพน้ำเริ่มมีกลิ่นเหม็น ทำให้ไม่สามารถปล่อยน้ำลงไปช่วยเหลือราษฎรพื้นที่ได้กว่า 400 หลังคาเรือนนายอนุสรณ์ ฤทธิ์ล้ำ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 เปิดเผยว่า ในพื้นที่ ต.ยางหักนั้นมีเกษตรกรประสบความสำเร็จด้านการปลูกผัก และผลไม้ หลายชนิด ทั้ง เงาะ มังคุด ทุเรียน ลองกอง ทำให้เกษตรกรได้เพิ่มปริมาณการปลูกในพื้นที่ ทำให้ต้องเร่งระบายน้ำลงไปใช้ด้านล่างอย่างต่อเนื่อง ส่วนด้านการเกษตรส่งผลให้น้ำในอ่างเก็บน้ำไทยประจันเริ่มลดลงเรื่อยๆ ทำให้เกิดความร้อน ส่งผลให้พื้นก้นอ่างซึ่งเป็นเลนก็เกิดปฏิกิริยาคล้ายแก๊สมาปะทะ มีลักษณะฟองน้ำผุดขึ้นมาจากผิวน้ำ โดยศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ ได้เข้ามาปฏิบัติการทำฝนเทียมในพื้นที่ช่วง 7-8 วันที่ผ่านมา ทำให้มีฝนตกบริเวณป่าเล็กน้อยและได้ไหลลงมาในอ่างเก็บน้ำมารวมกับน้ำ จึงคาดว่าระหว่างน้ำใหม่ไหลเข้ามารวมกับน้ำเก่าในอ่างที่มีอุณหภูมิค่อนข้างร้อนอยู่มาผนวกกัน ส่งผลทำให้ปลาทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่เกิดอาการขาดออกซิเจน หรือเรียกว่า ปลาน็อกน้ำ ตายเป็นจำนวนมาก ซึ่งได้ประสานกับผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดราชบุรี ต.น้ำพุ อ.เมือง ให้มาตรวจสอบถึงสาเหตุการตายของปลาและตรวจสอบคุณภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำ รวมทั้งสำรวจดูความหนาแน่นของพันธุ์ปลาต่างๆว่าสาเหตุที่ปลาตายมาจากเหตุใด ทำให้ขณะนี้ต้องหยุดใช้น้ำในการทำการเกษตรไปก่อน เพราะชาวบ้านในพื้นที่บริเวณหมู่ที่ 5 หมู่ที่ 3 หมู่ 2 ถึงเขตเพชรบุรี ไม่สามารถเปิดน้ำจากอ่างไปใช้ในพื้นที่ได้แล้ว เพราะเริ่มมีกลิ่นเหม็น ประกอบกับปีนี้สภาพอากาศค่อนข้างร้อนจัด ซึ่งคงต้องรอการตรวจสอบจากทางเจ้าหน้าที่ถึงสาเหตุที่ชัดเจนอีกครั้ง เบื้องต้นขณะนี้จะช่วยเจ้าหน้าที่อุทยานฯ เก็บซากปลาที่ลอยตายเอาขึ้นมาจากน้ำก่อน เพราะขณะนี้น้ำเริ่มมีกลิ่นเหม็นแล้วนายเสน่ห์ แคนเพ็ชร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก เปิดเผยแนวทางช่วยเหลือว่า ด้าน อบต.มีรถบรรทุกน้ำอยู่ 1 คันที่ส่งน้ำช่วยเหลือชาวบ้านอยู่ในพื้นที่ วันหนึ่งจะนำน้ำออกช่วยเหลือประมาณ 6-7 เที่ยว/วัน ในพื้นที่หมู่ที่ 5 แต่ก็ยังคงมีอีกหลายหมู่บ้านที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค จึงได้ทำหนังสือถึงสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 ขอรถบรรทุกน้ำมาช่วยเหลือแจกจ่ายน้ำแก่ราษฎร รวมทั้งหมด 8 หมู่บ้าน แต่เฉพาะ หมู่ที่ 5 จะประสบปัญหามากที่สุดที่มีน้ำใช้น้อยมาก พอเจอปัญหาน้ำเน่าเสียจึงจำเป็นต้องช่วยเหลือบริเวณหมู่ที่ 5 ให้มากเป็นกรณีพิเศษ และจะรีบทำหนังสือถึงสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 มาช่วยต่อเวลาการช่วยเหลือเพิ่มมากยิ่งขึ้นกว่าปกติ เนื่องจากเกิดปัญหาน้ำเน่าเสียที่บริเวณอ่างเก็บน้ำ ทำให้ราษฎรขาดน้ำใช้อุปโภค บริโภค ซึ่งมีประชาชนใช้ประโยชน์จากอ่างเก็บน้ำไทยประจันรวมแล้วกว่า 400 หลังคาเรือนสำหรับอ่างเก็บน้ำไทยประจัน ตั้งอยู่ภายในอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน ต.ยางหัก อ.ปากท่อจัดตั้งขึ้นเนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญมีพระชนมพรรษา 5 รอบ ในปี พ.ศ. 2535 และสนองพระราชปณิธานที่ทรงอนุรักษ์ป่าไม้ให้กลับคืนมามีความอุดมสมบูรณ์ โดยมีพื้นที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชี ครอบคลุมพื้นที่ ต.ยางหัก อ.ปากท่อ ต.บ้านบึง อ.บ้านบ้านคา จ.ราชบุรี มีเนื้อที่ประมาณ 150,000 ไร่ มีปริมาณความจุประมาณ 596,000 ลูกบาศก์เมตรสุจินต์ นฤภัย (เต้)

Leave a Reply

%d bloggers like this: