ราชบุรี ข่าว – กรมการทหารช่างทำพิธีอำลาชีวิตทหารกองประจำการ ผลัดที่ 1/2560

ราชบุรี ข่าว – กรมการทหารช่างทำพิธีอำลาชีวิตทหารกองประจำการ ผลัดที่ 1/2560

วันนี้ 25 เม.ย.62 กรมการทหารช่าง กระทำพิธีอำลาชีวิตทหารกองประจำการ ผลัดที่ 1/2560 ณ บริเวณสนามหน้ากองบัญชาการกรมการทหารช่าง ค่ายภาณุรังษี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยมี พลโท อนุสรณ์ ปัญญะบูรณ์ เจ้ากรมการทหารช่าง เป็นประธานในพิธีอำลาชีวิตทหารกองประจำการ พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกรมการทหารช่าง และกองพลทหารช่าง เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ ในโอกาสนี้ เจ้ากรมการทหารช่าง ได้กล่าวให้โอวาทแก่ทหารกองประจำการ ตอนหนึ่งว่า “กองทัพบก และกรมการทหารช่าง ขอขอบใจทุกคนที่ได้เข้ามารับราชการ สร้างคุณประโยชน์ให้กับกองทัพบก และกรมการทหารช่าง เมื่อปลดจากกองประจำการไปเป็นทหารกองหนุนแล้ว ขอให้ทหาร ทุกคนช่วยเหลือทางราชการ และประเทศชาติในการทำหน้าที่เป็นแหล่งข่าวให้กับทางราชการ ด้วยการสอดส่องเหตุการณ์ในชุมชน ที่อยู่อาศัย หากพบเบาะแส หรือการกระทำอันจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในพื้นที่ หรือเป็นภัยต่อสังคม และประเทศชาติ ขอให้แจ้งส่วนราชการ หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบทันที และขอให้ทหารทุกคน ได้ติดต่อเพื่อสมัครเป็นสมาชิกของชมรมทหารกองหนุน ในภูมิลำเนาทหารตามทะเบียนราษฏร เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ในหมู่ของทหารกองหนุน อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลาง ในการประสานกับมวลชน หน่วยงาน หรือองค์กรต่าง ๆ ในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แก่สังคม พร้อมสนับสนุนให้สังคมมีความเข็มแข็ง ซึ่งจะนำไปสู่ความมั่นคงของประเทศชาติต่อไป” ต่อจากนั้น เป็นการส่วนสนามของกำลังพลกรมทหารช่างที่ 21 , กองพลทหารช่าง , กองพันทหารช่างที่ 51 และกองพันบริการกรมการทหารช่าง

สำหรับการจัดพิธีอำลาชีวิตทหารกองประจำการ ผลัดที่ 1/2560 ในวันนี้ กระทำขึ้นเพื่อให้ทหารกองประจำการทั้ง 670 นาย ที่จะปลดประจำการในวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ได้อำลาธงชัยเฉลิมพล อำลาผู้บังคับบัญชา และอำลาชีวิตทหารกองประจำการ เพื่อไปเป็นทหารกองหนุนอย่างสมเกียรติ

สุจินต์ นฤภัย (เต้)

Leave a Reply

%d bloggers like this: