ราชบุรี ข่าว – เจ้ากรมการทหารช่าง เน้นย้ำดูแลทหารใหม่ดุจครอบครัวเดียวกัน

ราชบุรี ข่าว – เจ้ากรมการทหารช่าง เน้นย้ำดูแลทหารใหม่ดุจครอบครัวเดียวกัน

วันนี้ 25 เม.ย.62 ที่สโมสรนายทหารสัญญาบัตร ค่ายภาณุรังษี อ.เมือง จ.ราชบุรี พลโท อนุสรณ์ ปัญญะบูรณ์ เจ้ากรมการทหารช่าง พร้อมด้วยคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกรมการทหารช่าง พบปะผู้ฝึก ผู้ช่วยผู้ฝึก ครูนายสิบ และครูทหารใหม่ รุ่นปีพุทธศักราช 2562 ผลัดที่ 1 ของหน่วยฝึกทหารใหม่ทั้ง 7 หน่วยฝึก ของกรมการทหารช่าง ซึ่งประกอบด้วย หน่วยฝึกที่ 1 และหน่วยฝึกที่ 2 กองบริการกรมการทหารช่าง, หน่วยฝึกที่ 3 กรมทหารช่างที่ 21, หน่วยฝึกที่ 4 กองพันทหารช่างที่ 111 กรมทหารช่างที่ 11, หน่วยฝึกที่ 5 กองพันทหารช่างที่ 51, หน่วยฝึกที่ 6 กองพันทหารช่างที่ 602 กรมทหารช่างที่ 11 และหน่วยฝึกที่ 7 กองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษ กองพลทหารช่าง

โดยเจ้ากรมการทหารช่าง ได้ให้โอวาทและมอบนโยบายในการฝึกทหารใหม่ให้กับผู้ฝึก ผู้ช่วยผู้ฝึก ครูนายสิบ และครูทหารใหม่ ทั้ง 7 หน่วยฝึก เพื่อนำไปปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน พร้อมเน้นย้ำให้ผู้ฝึก ผู้ช่วยผู้ฝึก ครูนายสิบ และครูทหารใหม่ ทั้ง 7 หน่วยฝึกให้ดูแลทหารใหม่ดุจครอบครัวเดียวกัน เพื่อให้ทหารใหม่คลายความกังวล ลดอาการหวาดกลัว พร้อมย้ำครูฝึกห้ามลงโทษผิดระเบียบ ให้ใช้วิธีการลงโทษเป็นลักษณะการออกกำลังกายเท่านั้น ดูแลใส่ใจเรื่องสุขภาพทหารใหม่โดยเฉพาะโรคลมร้อน หรือ Heat Stroke ที่เกิดจากการฝึก และระมัดระวังในเรื่องของอุบัติเหตุและการสูญเสียจากการฝึก ตลอดจนเรื่องเรือนนอนทหารใหม่ รวมไปถึงให้ดูแลเรื่องสวัสดีการทหารใหม่อีกด้วย

นอกจากนี้ยังให้จัดตั้งกลุ่มไลน์ผู้ฝึกทหารใหม่ทั้ง 7 หน่วยฝึก เพื่อกระจายข่าวสาร คำสั่ง นโยบายที่สำคัญ และกลุ่มไลน์ญาติทหารใหม่ เพื่อสื่อสารกับญาติ เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ให้ญาติทหารใหม่คลายความกังวล

สจินต์ นฤภัย (เต้)

Leave a Reply

%d bloggers like this: