ฝึกอบรม สัมมนาข้าราชการหลักสูตร”การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริการที่เป็นเลิศ ประจำปีงบประมาน พ.ศ.2562 จังหวัดน่าน”

ฝึกอบรม/สัมมนาข้าราชการหลักสูตร”การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริการที่เป็นเลิศ ประจำปีงบประมาน พ.ศ.2562 จังหวัดน่าน” ในระหว่างวันที่ 23-24 เมษายน 2562 ณ.ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเทวราช อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
เมื่อวันที่ 24 เมษายน2562 ดร.สุรชัย แก้วคูณ(ดร.เสือ)ได้มีโอกาสพูดคืนคุณแผ่นดิน ที่แ จ.น่าน /โครงการฝึกอบรมสัมมนาข้าราชการหลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านบริการที่เป็นเลิศ/ เรื่อง คุณธรรม จริยธรรมและบุคลิกภาพผู้ให้บริการ และ เทคนิคการให้บริการที่ประทับใจ

Leave a Reply

%d bloggers like this: