ราชบุรี ข่าว – อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ติดตามการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่หมู่บ้านไทยประจัน

ราชบุรี ข่าว – อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ติดตามการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่หมู่บ้านไทยประจัน

วันที่ 26 เมษายน 2562 นายสุวัฒน์ เปี่ยมปัจจัย อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ พร้อมด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 ติดตามการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่ ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี โดยติดตามสถานการณ์ภัยแล้งของอ่างเก็บน้ำไทยประจัน หมู่ที่ 5 และติดตามการเติมน้ำแจกจ่ายน้ำ โดยรถบรรทุกน้ำของกรมทรัพยากรน้ำ ในพื้นที่หมู่ที่ 5 บ้านไทยประจัน และติดตามการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำในพื้นที่ ต.ยางหัก จำนวน 7 โครงการ พร้อมติดตามการดำเนินงานของโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยแม่ประจันต์แห่งที่ 1 บ้านท่ายาง หมู่ที่ 3 ที่สามารถสนับสนุนน้ำให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นประสบภัยแล้งได้ตลอดฤดูแล้ง

นายสุวัฒน์ เปี่ยมปัจจัย อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ เปิดเผยว่า ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยที่ผ่านมามีค่าน้อยกว่าค่าปกติประมาณ 10% ส่งผลให้ปริมาณน้ำใน 4 เขื่อนใหญ่ เช่นเขื่อนกระเสียว เขื่อนทับเสลา เขื่อนสิรินธร เขื่อนอุบลรัตน์ ได้รับผลกระทบมีระดับกักเก็บน้ำต่ำกว่า 30% นอกจากนี้พื้นที่เกษตรนอกเขตชลประทาน 119 ล้านไร่ ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนน้ำในหลายพื้นที่ ซึ่งหลายหน่วยงานได้ระดมกำลังเข้าช่วยเหลือ โดยในส่วนของกรมทรัพยากรน้ำ มีการเตรียมการรับมือภัยแล้งตั้งแต่เดือนตุลาคมที่ผ่านมา โดยมีการสูบน้ำเพิ่มจากแหล่งน้ำต้นทุนจำนวน 27,414 ล้านลูกบาศก์เมตร และแจกจ่ายน้ำ 4,253,000 ลิตร แจกจ่ายน้ำดื่มสะอาด 417,550 ลิตร และน้ำบรรจุขวด 19,696 ขวด ทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์ด้านการอุปโภคบริโภค 333,604 ครัวเรือน และพื้นที่การเกษตรที่ได้รับผลประโยชน์ 84,950 ไร่ นอกจากนี้กรมทรัพยากรน้ำยังมีเครื่องมือพร้อมให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง เช่นรถบรรทุกน้ำจำนวน 63 คัน เครื่องสูบน้ำจำนวน 311 เครื่อง และเจ้าหน้าที่ชุดเผชิญเหตุวิกฤตน้ำในพื้นที่สำนักงานทรัพยากรน้ำ 1-11 จำนวน 171 คน หากประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1-11 หรือโทร 1310 กด 5

สุจินต์ นฤภัย (เต้)

Leave a Reply

%d bloggers like this: