ราชบุรี ข่าว – จ.ราชบุรี บูรณาการสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนตำบลดอนไผ่

ราชบุรี ข่าว – จ.ราชบุรี บูรณาการสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนตำบลดอนไผ่

วันนี้ 26 เม.ย.62 ที่วัดเวฬุวนาราม หมู่ที่ 3 บ้านแช่ไห ต.ดอนไผ่ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นำเหล่าข้าราชการทั้งภาครัฐ และเอกชน เข้าบูรณาการสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนในพื้นที่ ต.ดอนไผ่ โดยมีนายชนพหล ส่งเสริม นายอำเภอสะดวก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการอำเภอ กิ่งกาชาดอำเภอดำเนินสะดวก ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และประชาชนชาวอำเภอดำเนินสะดวกให้การต้อนรับ

โดยโครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชน โดยนำบริการของส่วนราชการพร้อมหน่วยแพทย์เคลื่อน พอ.สว.ให้บริการกับประชาชนถึงพื้นที่ ทั้งนี้เพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานเอกชนจัดกิจกรรมออกไปให้บริการกับประชาชน ในพื้นที่อำเภอทุกแห่งตามยุทธศาสตร์การให้บริการเชิงรุก เป็นการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ได้เข้าถึงบริการของรัฐและเอกชนอย่างทั่วถึง และหน่วยงานราชการต่างๆ ได้รับทราบปัญหาความต้องการที่แท้จริงของประชาชน แล้วสามารถแก้ไขความเดือดร้อนในพื้นที่ ภายใต้การบูรณาการความร่วมมือระหว่างส่วนราชการจังหวัด และภาคเอกชน ทั้งนี้ภายในงานจัดให้มีแจกทุนการศึกษาแก่นักเรียน และเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรียังนำถุงยังชีพมาแจกจ่ายกับผู้มีรายได้น้อย แจกจ่ายพันธุ์สัตว์น้ำ การแสดงนิทรรศการของส่วนราชการต่างๆ การสาธิตการแปรรูปผลิตผลการเกษตร การจำหน่ายสินค้าราคาถูกแก่ประชาชนผู้มาร่วมงาน พร้อมกันนี้หน่วยแพทย์ พอ.สว. นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกมาให้บริการตรวจสุขภาพ และรักษาโรคกับประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมฟรีอีกด้วย

สุจินต์ นฤภัย (เต้)

Leave a Reply

%d bloggers like this: