ผู้ว่าฯสุราษฎร์ธานีประชุมการจัดกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

ผู้ว่าฯสุราษฎร์ธานีประชุมการจัดกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 ณ ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานประชุมการจัดกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาการมอบหมายภารกิจการจัดพิธีปลูกต้นไม้มงคลพระราชทาน โดยได้จัดเตรียมพื้นที่สำหรับปลูกต้นรวงผึ้งพระราชทานบริเวณประตูทางเข้าศูนย์ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งในวันที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี จะปลูกต้นไม้มงคล ณ ประตูทางเข้าศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เพื่อความเป็นสิริมงคล และเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ได้พระราชทานต้นรวงผึ้งอันเป็นต้นไม้มงคลประจำรัชกาล อีกทั้งต้นไม้ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์อีกด้วย

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า การจัดกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ระหว่างวันที่ 4 – 6 พฤษภาคม 2562 ในวันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2562 ณ วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร ตำบลเวียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เวลา 07.30 น. ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและเปิดกรวยสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เวลา 08.00 น.พระสงฆ์จำนวน 69 รูป ออกรับบิณฑบาต เวลา 09.00 น. รับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย จนเสร็จพิธี ในวันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น.พิธีเปิดกรวยสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และรับชมการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี และวันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2562 เวลา 16.00 น. พิธีเปิดกรวยสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี.

หัวหน้าศูนย์ข่าว เรื่องจริงผ่านเลนส์ สุราษฎร์ธานี / รายงาน
# คุณสุทธิชาติ รัชชะ
# สถานีวิทยุกระจายเสียง แฮปปี้เวฟ เรดิโอ
FM 90.25 MHz. , FM 93.75 MHz. ,
FM 94.50 MHz. สุราษฎร์ธานี

Leave a Reply

%d bloggers like this: