กระชับความสัมพันธ์ทางการทูต สถานทูตอาร์เจนตินาประจำประเทศไทยจัดงานเลี้ยงสังสรรค์กระชับความสัมพันธ์ทางการทูตกับนานาประเทศ

กระชับความสัมพันธ์ทางการทูต
สถานทูตอาร์เจนตินาประจำประเทศไทยจัดงานเลี้ยงสังสรรค์กระชับความสัมพันธ์ทางการทูตกับนานาประเทศ
วันพฤหัสบดี ที่ 25 เมษายน ที่ผ่านมา ที่สถานทูตอาร์เจนตินาประจำประเทศไทย ได้มีการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์กระชับความสัมพันธ์ทางการทูตกับนานาประเทศ พูดคุยแลกเปลี่ยนแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว วัฒนธรรม เป็นการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวของแต่ละประเทศที่เข้าร่วมงาน
นอกจากนี้ในส่วนตัวแทนจากประเทศไทยยังมีคนรุ่นใหม่อย่าง นายเดชชาติ ปัทะมะภูวดล อนุกรรมการ สภากรุงเทพมหานคร คณะสมาร์ท ซิตี้ (SMART CITY ) และ น.ส.จันทรรัสม์ เอี่ยมเล็ก อนุกรรมการ สภากรุงเทพมหานคร คณะสมาร์ท ซิตี้ (SMART CITY ) เป็นเกียรติได้เข้าร่วม งานสถานทูตอาร์เจนตินาประจำประเทศไทย โดยเข้าพบ นางมารีอา อาลีเซีย กุซโซนี เด โซนเซน (H.E. Mrs. Maria Alicia Cuzzoni de Sonchein) เอกอัครราชทูตอาร์เจนตินาประจำประเทศไทย และ นายปีเตอร์ เอ็ม. เฮย์มอน (Mr. Peter M. Haymond) เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย
การเข้าร่วมงานที่สถานทูตอาร์เจนตินาในครั้งนี้ เพื่อผลักดันให้ความสัมพันธ์ประเทศไทยและประเทศอาร์เจนตินาให้ความใกล้ชิดยิ่งขึ้น และแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวของประเทศอาร์เจนตินา รวมถึงวัฒนธรรม อาหารการกิน ของประเทศอาร์เจนตินา โดยภายในงานยังมี ม.ร.ว.มาลินี จักรพันธ์ ท่านเอกอัครราชทูต และ ท่านฑูต จากหลายประเทศเข้าร่วมงาน พร้อมทั้งนักธุรกิจชั้นนำระหว่างประเทศ และ สื่อมวลชนมาร่วมงานมากมายในครั้งนี้

Leave a Reply

%d bloggers like this: