*พิพิธภัณฑ์เทพศรียันตรา*จัดบวงสรวง โดยเจ้าพิธี โหราฯทนงเทพศรียันตรา~โหราฯผู้ช่วย โอเลี้ยง เชิญยิ้ม(คนหัวหมอ) ตั้งศาล*พระพรหม* และ * ศาลคุณตาทองมี – คุณยายเงินมา*เอาฤกษ์เอาชัย ก่อนเปิดตัว”ตลาดบัวทอง”ตลาดครบวงจร แห่งใหม่ ย่านบางบัวทอง นนทบุรี..

*พิพิธภัณฑ์เทพศรียันตรา*จัดบวงสรวง โดยเจ้าพิธี โหราฯทนง เทพศรียันตรา ~โหราฯผู้ช่วย โอเลี้ยง เชิญยิ้ม(คนหัวหมอ) ตั้งศาล *พระพรหม* และ * ศาลคุณตาทองมี – คุณยายเงินมา*เอาฤกษ์เอาชัย ก่อนเปิดตัว “ตลาดบัวทอง”ตลาดครบวงจร แห่งใหม่ ย่านบางบัวทอง นนทบุรี..

เมื่ิอวันศุกร์ที่ 26 เดือนเมษายน 2562 เวลา 09.59 น. ณ.ตลาดบัวทอง เลขที่ 289/9 หมู่ 2 ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี “พิพิธภัณฑ์เทพศรียันตรา”จัดงานงานบวงสรวง โดยเจ้าพิธีฯ โหราฯทนง เทพศรียันตรา พร้อมด้วย โหราฯผู้ช่วย โอเลี้ยง เชิญยิ้ม (คนหัวหมอ) ผู้ประกอบพิธีกรรมบวงสรวง พร้อมด้วย คุณสุภาพร แพบัว รองผู้อำนวยการ * พิพิธภัณฑ์เทพศรียันตรา* และทีมงานเจ้าหน้าที่จาก”พิพิธภัณฑ์เทพศรียันตรา*มาเตรียมงานพิธีบวงสรวงการตั้งศาล*พระพรหม* และ *ศาลคุณตาทองมี – คุณยายเงินมา *

ให้กับคณะเจ้าภาพ ทั้ง 9 ท่าน อาทิเช่น 1. นาย ธนเศรษฐ ประเสริฐมิตรกุล ท่าน 2. นาง อมรรัตน์ น้อยบัว ท่าน 3.นายจันทวัฒน์ หัสกิจ ท่าน 4.นายภูมิพัฒน์ ประเสริฐมิตรกุล / ท่าน 5.นางสาว นภัสวรรณ คงไข่ / ท่าน 6.นางสาว ธมลวรรณ คงไข่ / ท่าน 7.คุณ สุวรรณา รัตนสุวงศ์ชัย / ท่าน 8 คุณสุเทพ รัตนสุวงศ์ชัย และ 9 คุณ สุรีย์ รัตนสุวงศ์ชัย เพื่อความเป็นศิริมงคล ความสำเร็จ ในกิจการงาน มั่งมี ร่ำรวยทรัพย์ ในการเปิดตลาดบัวทอง ในวันเสาร์ที่ 27 เมษายน กันต่อไปครับ..//

ผ่านเลนส์ 005~รายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: