พัฒนาตลาด ชุมชนให้มีเอกลักษณ์ทัองถิ่น ชูจุดเด่นผลผลิตชุมชน/ผลิตทางการเกษตรเพื่อสร้างรายได้ให้ชาวบ้าน

เมื่อวันที่26-27 เมษายน ผู้บริหารระดับสูงทั้งในภาครัฐ/เอกชน ได้ลงสำรวจหาข้อมูลที่ตลาดน้ำท่าคา ตลาดน้ำบางน้อย โดยมีนางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผวจ.สมุทรสงคราม และ นายบุญสน เจนชัยมหกุลรองผู้อำนวยการอาวุโส ธ.ออมสินให้การต้อนรับและให้ข้อมูล กลุ่มผู้บริหารหลักสูตรTopcatsรุ่น1ของม.หอการค้า กลุ่มมุลิลาและกลุ่มสิงหเสพย์ที่นำทีมโดย นายภาณุพล รัตนกาญจนภัทร ผู้อำนวยการใหญ่ องค์การตลาด ก.มหาดไทยและคณะมี มีกนกพรรณ เหตระกูล เจ้าของยาคูลท์, จักริน แต้ไพสิฐพงษ์ จากเบรทาโกร, อติพร ประทีปมงคล,อนุพล ลิขิตพฤกษ์ไพศาล เบ็นซ์บีเคเคกรุ๊ป โดยมุ่งเน้นที่จะพัฒนา ตลาด ชุมชนให้มีเอกลักษณ์ทัองถิ่น ชูจุดเด่นผลผลิตชุมชน/ผลิตทางการเกษตรเพื่อสร้างรายได้ให้ชาวบ้านมีความยั่งยืนแบบยาวนานและมีการต่อยอดในหลายๆมิติ

Leave a Reply

%d bloggers like this: