จังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดกิจกรรมโครงการจิตอาสา พระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

จังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดกิจกรรมโครงการจิตอาสา พระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. ที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่ารากชารจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในกิจกรรมโครงการจิตอาสา พระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” โดยนำข้าราชการและประชาชนจิตอาสาร่วมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบศูนย์ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เป็นการเตรียมความพร้อมการจัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ให้มีความเรียบร้อย สวยงาม สมพระเกียรติ

ซึ่งการจัดกิจกรรมจิตอาสาครั้งนี้ ได้กำหนดเป็น 5 โซนในการดำเนินการ ประกอบด้วย การเก็บขยะ เก็บใบไม้ กิ่งไม้ วัสดุต่างๆ ตัดแต่งกิ่งไม้ ทำความสะอาดบริเวณรับผิดชอบ ล้างทำความสะอาดถนน ทาแถบสีฟุตบาทจราจร และการจัดกิจกรรม 5 ส. สำนักงานทุกแห่ง โดยข้าราชการและประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน.

หัวหน้าศูนย์ข่าว เรื่องจริงผ่านเลนส์ สุราษฎร์ธานี / รายงาน
# คุณสุทธิชาติ รัชชะ
# สถานีวิทยุกระจายเสียง แฮปปี้เวฟ เรดิโอ
FM 90.25 MHz. , FM 93.75 MHz. ,
FM 94.50 MHz. สุราษฎร์ธานี

Leave a Reply

%d bloggers like this: