ราชบุรี  – จังหวัดราชบุรีจัดพิธีปลูกต้นไม้พระราชทานและทำกิจกรรมพัฒนา 5 ส.

วันจันทร์ทที่9 เม.ย. 62) ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีปลูกต้นไม้มงคลพระราชทาน ซึ่งทุกจังหวัดได้รับพระราชทานต้นไม้มงคลเพื่อเชิญไปปลูกเป็นปฐมฤกษ์ บนถนนเฉลิมพระเกียรติ ในโครงการ “1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ” เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 อีกทั้งวันที่ 29 เมษายน 2562 ยังเป็นวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ

โอกาสเดียวกันจังหวัดราชบุรียังจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” โดยปลูกต้นรวงผึ้งอีก 10 ต้น และทำกิจกรรมพัฒนา 5 ส. เก็บกวาดขยะในสถานที่ราชการ บนถนนและทางเดินเท้า ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม ระยะทางกว่า 3 กิโลเมตร ถือเป็นการรวมพลังความสามัคคีของจิตอาสาทุกหมู่เหล่า เพื่อถวายแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ตามโครงการ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ รวมถึงเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก เป็นการแสดงออกถึงการรวมพลังความรัก พลังน้ำใจของจิตอาสา หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และประชาชนทุกหมู่เหล่า

สุจินต์ นฤภัย (เต้)

Leave a Reply

%d bloggers like this: