มท. ขอเชิญชวนประชาชนทุกภาคส่วน และจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมในช่วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 4 – 5 พฤษภาคม 2562 ในทุกจังหวัด

มท. ขอเชิญชวนประชาชนทุกภาคส่วน และจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมในช่วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 4 – 5 พฤษภาคม 2562 ในทุกจังหวัด

วันนี้ (30 เม.ย.62) พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า กระทรวงมหาดไทยกำหนดจัดกิจกรรมในช่วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ 4-5 พฤษภาคม 2562 จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนและจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมที่จะจัดขึ้นในทุกจังหวัด ดังนี้
วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2562 พิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พิธีสวดมนต์ ทำบุญตักบาตร และร่วมรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ณ วัดที่ประกอบพิธีทำน้ำอภิเษกของแต่ละจังหวัด
วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2562 พิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และร่วมรับชมการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย พร้อมกันกับกรุงเทพมหานคร ณ ศาลากลางจังหวัด หรือสถานที่ที่จังหวัดกำหนด โดยผู้เข้าร่วมพิธี/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นจิตอาสา แต่งกายด้วยชุดจิตอาสา และสำหรับประชาชนทั่วไป แต่งกายด้วยชุดสุภาพ/สวมเสื้อสีเหลือง
วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2562 พิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีถวายพระพรชัยมงคล โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน และร่วมรับชมการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย พร้อมกันกับกรุงเทพมหานคร ณ ศาลากลางจังหวัด หรือสถานที่ที่จังหวัดกำหนด
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอเชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่า และจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมที่จังหวัดจัดขึ้นในช่วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ 4 – 5 พฤษภาคม 2562 เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศ

กองสารนิเทศ สป.มท.
ครั้งที่ 64/2562
วันที่ 30 เมษายน 2562

Leave a Reply

%d bloggers like this: