นายกเทศมนตรีนครลำปาง ร่วมพิธีเปิดการจำหน่ายเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ร่วมพิธีเปิดการจำหน่ายเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยรัฐบาลได้มีดำริการจัดทำเข็มที่ระลึกขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้อัญเชิญเข็มที่ระลึกไปประดับ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและร่วมเฉลิมฉลองในช่วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ซึ่งจะเกิดขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 6 พฤษภาคม 2562 อันถือเป็นโบราณราชประเพณีที่สืบต่อกันมานาวนานและมีความสำคัญกับปวงชนชาวไทยเป็นอย่างยิ่ง โดยมีนายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีฯ ในช่วงเช้าของวันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 ณ ห้างสรรพสินค้า บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาลำปาง

สำหรับประชาชนผู้สนใจ สามารถติดต่อขอซื้อเข็มที่ระลึกฯ ได้ที่ ห้างสรรพสินค้า บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาลำปาง ในวันและเวลาทำการ

Leave a Reply

%d bloggers like this: