เตรียมตัว…ลงทะเบียนเที่ยวปันสุข 15 ก.ค.นี้

เตรียมตัว…ลงทะเบียนเที่ยวปันสุข 15 ก.ค.นี้

ใครไม่ไป.. เราไป กับโครงการเที่ยวปันสุข ที่รัฐบาลสนับสนุนค่าที่พัก และค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ในลักษณะของการร่วมจ่าย (Co-pay) ในอัตราร้อยละ 40 ของค่าที่พัก แต่ไม่เกิน 3,000 บาท ต่อห้องต่อคืน

แพ็กเกจเราเที่ยวด้วยกัน
รับส่วนลดการเข้าพักในโรงแรมที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมและโฮมสเตย์ที่ได้ขึ้นทะเบียนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

นักท่องเที่ยวจะได้รับ E-Voucher คืนละ 600 บาท ใช้จ่ายเป็นค่าอาหารและค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวในลักษณะร่วมจ่ายเช่นกัน

รัฐบาลจะสนับสนุนการใช้จ่ายในอัตราร้อยละ 40 ในส่วนของสายการบิน รวมถึงสนับสนุนค่าบัตรโดยสารเครื่องบินบางส่วนในลักษณะการจ่ายคืน (Redeem)

แพ็กเกจกำลังใจ
เป็นการขอบคุณ อสม.,อสส., และ รพ.สต. ซึ่งเป็นผู้ที่เสียสละในการทำงานอย่างหนักและเป็นผู้ที่มีส่วนช่วยให้ประเทศไทยสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้

สนับสนุนค่าใช้จ่ายเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไม่เกินคนละ 2,000 บาท สำหรับการเดินทาง 2 วัน 1 คืน

ผู้จองที่พักที่เดินทางโดยสายการบิน
ผู้จองที่พักจะต้องดำเนินการจองและชำระค่าบัตรโดยสารเครื่องบินเต็มจำนวนผ่านทางเว็บไซต์ของสายการบิน
รัฐบาลจะจ่ายเงินคืนในอัตราร้อยละ 40 ของค่าบัตรโดยสาร แต่ไม่เกิน 1,000 บาทต่อที่นั่ง เข้าสู่แอปพลิเคชั่นเป๋าตังของผู้จองที่พัก
ภายหลังการเช็คเอาท์ สามารถนำไปใช้จ่ายหรือถอนเงินสดได้โดยไม่มีการกำหนดระยะเวลา

คุณสมบัติของประชาชนที่ลงทะเบียนรับสิทธิ
บุคคลสัญชาติไทย
มีอายุ 20 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน
มีบัตรประชาชน
มีโทรศัพท์มือถือ สามารถลงทะเบียนรับสิทธิท่องเที่ยว ที่พัก และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ

ขอย้ำ‼️ต้องใช้สิทธิในจังหวัดที่ไม่ใช่ทะเบียนบ้านของตนเอง และแนะนำให้ดาวน์โหลดแอพเป๋าตังค์ไว้

บุคคลทั่วไปสามารถจองสิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 15 ก.ค63

แพ็กเกจกำลังใจ จะเปิดให้ผู้ประกอบการลงทะเบียนผ่าน www.เที่ยวปันสุข.ไทย ในวันที่ 10 ก.ค. 63

สำหรับ อสม.,อสส., และ รพ.สต. สามารถเข้าไปลงทะเบียนในวันที่ 25 ก.ค. 63 และเดินทางท่องเที่ยวได้ตั้งแต่วันที่ 30 ก.ค. 63 เป็นต้นไป

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: