อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลวันพธที่๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๗.๓๐ น. นายเชาว์ งามรัตนกาญจน์
นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลโคกสำโรง นายธนพล สุทธิชัชวาลย์ ปลัดอำเภอโคกสำโรง นายยศวิน บำรุงเวช ปลัดอำเภอโคกสำโรง พ.ต.อ.พงษ์สุริยะ สุวรรณพันธ์ ผกก.สภ.โคกสำโรง พ.ต.อ.ภูการวิก โชติกเสถียร ผกก.สภ.เพนียด นางพิมพรรณี มีสุดเพียร นายกอบต.หนองแขม นางสาวนิลเนตร แต้มทอง นายกอบต.ห้วยโป่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี กิ่งกาชาดโคกสำโรง กำนันผู้ใหญ่บ้าน นายกอบต. คณะช่างโคกสำโรง หัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน ผู้ร่วมพิธีพร้อมกัน ณ บริเวณพิธีอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลโคกสำโรง ผู้ร่วมพิธีลงทะเบียนวางพานพุ่มเงิน พุ่มทอง จากนั้นเวลา ๑๘.๐๐ น. เคารพธงชาติพร้อมเพรียงกัน ผู้แทนหน่วยงานต่างๆขึ้นถวายพานพุ่มทอง -พานพุ่มเงิน ตามลำดับ
เวลา ๑๙.๐๐ น. นายนรภัทร รัตนวรายุทธปลัดอาวุโสอำเภอโคกสำโรง ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนนายอำเภอโคกสำโรง ประธานในพิธี เดินทางถึงบริเวณพิธี ผู้ร่วมงานแสดงความเคารพประธานพิธี ประธานเข้าประจำที่นั่ง พิธีกรเรียนเชิญประธานขึ้นบนเวที และเข้าประจำจุดยืนที่กำหนด ประธานขึ้นสู่เวที ถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประธานถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่มทอง-พานพุ่มเงิน และเปิดกรวยกระกดอกไม้ธูปเที่ยนแพ ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ ประธานจุดเทียนมหามงคล
ประธานเข้าประจำจุด (ด้านล่างเวที) ประธานกล่าวคำกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล และกล่าวนำผู้ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล (จบแล้ว)
ตนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี ประธานรับมอบโคมเทียน ผู้เข้าร่วมพิธีและประชาชนจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ประธานพิธีนำร้องเพลงสดุดีพระแม่ไทย ๒ จบ ผู้ช้าร่วมพิธีร่วมร้องเพลงโดยพร้อมเพรียงกัน) ประธานกล่าวนำ “ทรงพระเจริญ” ๓ ครั้งเสร็จพิธีสนอง แท่นสูงเนิน
ผู้สื่อข่าวลพบุรี รายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: