นายสมพงษ์ มากมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานประชุมคณะกรรมการในการคัดเลือกเยาวชนต้นแบบในสาขาด้านดนตรีไทย ประจำปี พ.ศ.2563..

นายสมพงษ์ มากมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานประชุมคณะกรรมการในการคัดเลือกเยาวชนต้นแบบในสาขาด้านดนตรีไทย ประจำปี พ.ศ.2563..
เมื่อวันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ พ.ศ.2563 เวลา 09:00 น. นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ นายสมพงษ์ มากมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการในการคัดเลือกเยาวชนต้นแบบในสาขาด้านดนตรีไทย ประจำปี พ.ศ.2563 ณ.ห้องประชุมศาลากลางวัฒนธรรม ชั้น 2 จังหวัดนครศรีธรรมราช
ทั้งนี้ในการประชุม​วันนี้มีคณะกรรมที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุมโดยพร้อมเพรียง…
ธีรพล ปลื้ม​ถนอม​ “พนักงานเทศกิจ ส.1 เขตพระนคร” รายงาน​

Leave a Reply

%d bloggers like this: