ขอความร่วมมือผู้ประกอบการร่วมแก้ปัญหามลพิษทางอากาศ

ขอความร่วมมือผู้ประกอบการร่วมแก้ปัญหามลพิษทางอากาศ
นายไทวุฒิ ขันแก้ว ผู้อำนวยการสำนักการโยธา (สนย.) กทม. กล่าวกรณี นายศรีสุวรรณ จรรยา นายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน ระบุตามที่ กทม. มีคำสั่งหยุดการก่อสร้างโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้า ถนน และอาคารสูง ระหว่างวันที่ 4 – 6 ก.พ. 63 เพื่อช่วยลดปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 แต่ในพื้นที่เขตหลักสี่ ยังมีการก่อสร้างอาคารสูง ทั้งในบริเวณศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ ถนนเลียบทางรถไฟ หรือถนนกำแพงเพชร 6 ข้างโรงแรมมิราเคิลแกรนด์ว่า กทม. ได้ขอความร่วมมือโครงการก่อสร้างบริเวณถนนเลียบรางรถไฟ หรือถนนกำแพงเพชร ๖ ข้างโรงแรมมิราเคิลแกรนด์ ให้หยุดการก่อสร้าง เพื่อแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ ซึ่งได้รับความร่วมมือหยุดงานก่อสร้างที่ก่อให้เกิดฝุ่นควันและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันฝุ่นละออง โดยติดตั้งระบบพ่นละอองน้ำลดฝุ่น ติดตั้งแผงผ้าใบกันฝุ่น ล้างทำความสะอาดภายในโครงการและทางเข้าทางออกรถยนต์สม่ำเสมอตลอดวัน ส่วนโครงการก่อสร้างในบริเวณศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ และโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ส่วนขยายเพิ่มเติมการให้บริการทางการแพทย์ เจ้าของโครงการได้มีหนังสือแจ้งผู้รับจ้างให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันฝุ่นละอองอย่างเคร่งครัด
นายชาตรี วัฒนเขจร ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม (สสล.) กทม. กล่าวว่า สสล. ได้เพิ่มความเข้มงวดตรวจสอบการควบคุมปัญหาฝุ่นละอองบริเวณสถานที่ก่อสร้าง รวมถึงขอความร่วมมือเจ้าของโครงการและผู้ประกอบการร่วมแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง เช่น การฉีดพ่นละอองน้ำบริเวณอาคารและสถานที่ก่อสร้าง ขณะเดียวกันได้บูรณาการความร่วมมือกับสำนักการโยธา กทม. และสำนักงานเขต 50 เขต รวมถึงผู้ประกอบการที่มายื่นขอความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ตลอดจนโครงการที่ผ่านความเห็นชอบรายงาน EIA แล้ว เพื่อให้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงาน ทั้งนี้ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศภายหลังดำเนินมาตรการหยุดการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้า ถนน และอาคารสูง พบค่าฝุ่น PM2.5 มีแนวโน้มลดลงและอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกสถานีตรวจวัด

Leave a Reply

%d bloggers like this: