ราชบุรี – แม่บ้านทหารช่าง ทำหน้ากากอนามัย ป้องกัน”ไวรัสโคโรนา”

จากสถานการณ์ปัจจุบัน ที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่และฝุ่นละออง PM 2.5 ได้สร้างความตระหนกให้กับคนทั่วโลก ขนาดที่ประเทศไทยประชาชนมีความตื่นตัว ในการใช้หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเองเพิ่มมากขึ้น มีการนำหน้ากากอนามัยมาใช้เพื่อป้องการติดเชื้อและแพร่ระบาดของโรค ทำให้หน้ากากอนามัย หรือ mask ไม่เพียงพอกับความต้องการ ขาดตลาด หาซื้อได้ยาก และมีราคาแพง จากวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้น พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก ได้มีนโยบายและสั่งการให้หน่วยทหารสังกัดกองทัพบกทุกหน่วย ให้ช่วยกันดูแลสุขภาพของกำลังพลครอบครัวและประชาชนในพื้นที่ที่รับผิดชอบในทุกมิติ พลโทอนุสรณ์ ปัญญะบูรณ์เจ้ากรมการทหารช่าง จึงมอบหมายให้สมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากรมการทหารช่าง ตัดเย็บหน้ากากอนามัยจากผ้า เพื่อแจกจ่าย และจำหน่ายในราคาถูก

ทั้งนี้ พันเอกหญิงเกยูร ปัญญะบูรณ์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากรมการทหารช่าง ได้รวบรวมสมาชิกแม่บ้านโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และอาชีพเสริมจากกลุ่มต่างๆทั้งสิ้น 6 กลุ่ม ในกรมการทหารช่างจำนวน 50 คนรวมกันตัดเย็บหน้ากากอนามัยชนิดผ้าโดยก่อนการปฏิบัติงานสมาชิกแม่บ้านจะมีการล้างมือให้สะอาดและฆ่าเชื้อด้วยเจลแอลกอฮอล์ และสวมอุปกรณ์ป้องกัน เช่น หมวกคลุมผม หน้ากากอนามัยและสวมถุงมือในระหว่างการตัดเย็บเพื่อสุขอนามัยที่ดี

สำหรับการตัดเย็บใช้ผ้าอาการ์ซา ขนาดประมาณ 7 นิ้วครึ่ง จับจีบตรงกลางเย็บกัน 2 ชั้น และติดยางยืด 2 ข้างก็จะได้หน้ากากอนามัยชนิดผ้า ที่เน้นการใช้งานสำหรับ การไอ จาม ซึ่งอาจไม่สามารถกรองเชื้อโรคที่มีขนาดเล็กมากๆได้ เช่นเดียวกับหน้ากากอนามัยกระดาษ แต่ความพิเศษของหน้ากากอนามัยชนิดผ้า คือสามารถซักทำความสะอาดด้วยผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคและตากให้แห้งก่อนนำกลับมาใช้ใหม่ได้ นอกจากจะประหยัดจากการนำกลับมาใช้งานซ้ำได้แล้วยังเป็นการลดขยะไปในตัวด้วย ในช่วงที่ผ่านมาสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากรมการทหารช่าง ได้ตัดเย็บหน้ากากอนามัยชนิดผ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วกว่า 1,500 ชิ้น และได้ดำเนินการแจกจ่ายให้กับกำลังพล และครอบครัวตลอดจนนักเรียนโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ของกรมการทหารช่างและครอบครัวซึ่งเป็นประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อส่งเสริมให้ใส่ใจในการป้องกันสุขภาพ

นอกจากนี้ยังจำหน่ายให้กับประชาชนในราคาถูกเพียงชิ้นละ 5 บาท โดยประชาชนที่สนใจสามารถหาซื้อได้ ที่ร้านค้าสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากรมการทหารช่าง ค่ายภาณุรังษี ร้านค้าผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนบริเวณศาลหลักเมืองราชบุรี และห้องสมุดมีชีวิต (Army engineering knowledge Park) ภายใน ค่ายบุรฉัตร จังหวัดราชบุรี

สุจินต์ นฤภัย(เต้) จ.ราชบุรี

Leave a Reply

%d bloggers like this: