ราชบุรี  – กองทัพบก โดยกรมการทหารช่าง เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง

เมื่อวันที่ 14 เม.ย.63 พลโท อนุสรณ์ ปัญญะบูรณ์ เจ้ากรมการทหารช่าง ได้สั่งการให้ พันเอก ชัยณรงค์ สุภาพันธ์ ผู้บังคับกองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษ กองพลทหารช่าง ค่ายบุรฉัตร นำกำลังพลจิตอาสาของหน่วย พร้อมรถบรรทุกน้ำ ให้การช่วยเหลือแจกจ่ายน้ำบริโภคให้กับประชาชน ตามโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” โดยกองทัพบก ในพื้นที่บ้านหนองยายกะตา หมู่ที่ 8 ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี ตามที่นายเสน่ห์ เอี่ยมชื่น ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 ประสานมา จากสถานการณ์ภัยแล้ง มีประชาชนในพื้นที่ขาดน้ำอุปโภคบริโภค แหล่งน้ำสำหรับผลิตน้ำประปาแห้งขอดจนน้ำขุ่นดำ ชาวบ้านได้รับผลกระทบอย่างมาก ทางเจ้ากรมการทหารช่าง จึงได้สั่งการให้หน่วยขึ้นตัวของกรมการทหารช่าง เข้าให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้งอย่างเร่งด่วน โดยกองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษ กองพลทหารช่าง รถบรรทุกน้ำขนาดความบรรจุ 6 พันลิตร ออกจากแจกน้ำรวม 18,000 ลิตร ให้กับประชาชนและเติมถังเก็บน้ำประปาหมู่บ้านในพื้นที่ หมู่ที่ 8 ต.หินกอง ซึ่งสามารถช่วยเหลือประชากรที่ขาดแคลนน้ำประมาณ 630 คน 110 ครัวเรือน

นายเสน่ห์ เอี่ยมชื่น ผญ.หมู่ที่ 8 กล่าวว่า ปีนี้ภัยแล้งมาเร็วกว่าทุกปีและมีปริมาณน้ำฝนน้อย ทำให้น้ำแหล่งกักเก็บน้ำไม่มีน้ำเพียงพอกับความต้องการของชาวบ้าน ทำให้ชาวบ้านหมู่ที่ 8 ต.หินกอง ประสบปัญหาภัยแล้ง เรื่องน้ำอุปโภคบริโภค ซึ่งทางกองทัพบก และทาง อบต. ได้เข้ามาดูแล ในการนำน้ำมาแจกจ่ายให้กับชาวบ้านที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตภัยแล้งไปได้ เราชาวหมู่ 8 ต.หินกอง ก็ขอขอบคุณทางกองทัพบก ที่ให้การช่วยเหลือชาวบ้านที่ประสบภัยในครั้งนี้

ขณะเดียวกัน พ.อ.คมกฤช ศิริไพศาล ผู้บังคับกองพันทหารช่างที่ 111 กรมทหารช่างที่ 11 ได้รับมอบหมายจากเจ้ากรมการทหารช่าง ให้จัดกำลังพลจิตอาสา พร้อมรถเครื่องผลิตน้ำดื่มสนาม เพื่อบรรเทาสาธารณภัย และรถบรรทุกน้ำ เข้าดำเนินการแจกจ่ายน้ำให้กับประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ 1 ต.บ้านคา อ.บ้านคา จ.ราชบุรี ตามโครงการ ” ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจช่วยภัยแล้ง” โดยมี นายอธิศ ปิยะธนาพิพัฒน์ ปลัดฝ่ายความมั่นคง อ.บ้านคา เป็นผู้แทนประชาชนในพื้นที่รับมอบน้ำอุปโภคบริโภค ทางกองพันทหารช่างที่ 111 กรมทหารช่างที่ 11 ได้ผลิตน้ำดื่มบรรจุขวดขนาด 600 ซีซี จำนวน 1,000 ขวด และน้ำบริโภคใส่ถังและภาชนะ จำนวน 2,000 ลิตร เพื่อแจกน้ำให้กับประชาชนที่ขาดแคลนน้ำดื่ม พร้อมทั้งได้นำรถบรรทุกน้ำขนาดความบรรจุ 6 พันลิตร ออกแจกจ่ายน้ำอุปโภคให้กับประชาชน จำนวน 12,000 ลิตร โดยผลดำเนินการสามารถช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ 865 คน 270 ครัวเรือน ซึ่งทางกองพันทหารช่างที่ 111 กรมทหารช่างที่ 11 จะเร่งให้การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ 8 และ หมู่ที่ 12 ต.บัานคา ต่อไป.

สุจินต์ นฤภัย(เต้) จ.ราชบุรี

Leave a Reply

%d bloggers like this: