ราชบุรี  – พระราชทานเพลิงศพ ‘วิศวกรหนุ่มราชบุรี’ เหยื่อจ่าทหารคลั่ง

เมื่อเวลา 15.30 น. วันที่ 15 ก.พ.63 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พล.อ.ต.สุพิชัย สุนทรบุระ รอง
เลขาธิการพระราชวัง เป็นผู้แทนพระองค์ ในการพระราชทานเพลิงศพ นายพีรพัฒน์ พละสาร วิศวกรโครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-ลาว
จากเหตุการณ์จ่าทหารคลั่งกราดยิงที่จังหวัดนครราชสีมา ณ วัดช่องลม พระอารามหลวง ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี โดยบรรยากาศในพิธี
พระราชทานเพลิงศพเป็นไปอย่างเศร้าโศก มีญาติ เพื่อน และข้าราชการในจังหวัดราชบุรี เข้าร่วมไว้อาลัยครั้งสุดท้ายจำนวนมาก

ทั้งนี้นายพีรพัฒน์ พละสาร อายุ 27 ปี ก่อนเสียชีวิต ได้ไปทำงานเป็นวิศวกรโครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-ลาว ที่จังหวัดนครราชสีมา เพิ่ง
ย้ายมาอยู่ที่โคราชเมื่อเดือนพฤษภาคมปีที่แล้ว ช่วงเกิดเหตุได้ขับรถยนต์ยี่ห้อมิตซูบิชิ ปาเจโร่ ผ่านหน้าศูนย์การค้า Terminal 21 และทหาร
ครั่งกราดยิง จนเป็นเหตุให้เสียชีวิต

ภายหลังเสียชีวิต พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม รับศพไว้ในพระราชานุเคราะห์โดยตลอด ทรงพระ
ราชทานน้ำหลวงอาบศพ พระราชทานพวงมาลา และพวงมาลาจากพระบรมวงศ์ ทั้ง 12 พระองค์ วางหน้าหีบศพ ยังความปลื้มปีติและสำนึก
ในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

สุจินต์ นฤภัย(เต้) จ.ราชบุรี

Leave a Reply

%d bloggers like this: