ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ลงพื้นที่การปฏิบัติการแก้ปัญหาภัยแล้ง

ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ลงพื้นที่การปฏิบัติการแก้ปัญหาภัยแล้ง

ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ประสานเครื่องสูบน้ำระยะไกลจากศูนย์ ปภ.เขต 7 และได้รับการสนับสนุนกำลังพล จาก ตชด. 232 สูบน้ำจากน้องนนท์ต่าย มายังหนองอีเลิง จะแก้ปัญหาภัยแล้งให้ ประชาชนที่ได้รับผลกระทบได้มีน้ำได้ใช้จ่ายในครัวเรือน ซึ่งปัจจุบันจังหวัดสกลนคร ได้รับ ผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง จำนวน 8 อำเภอ 56 ตำบล 442 หมู่บ้าน ได้แก่อำเภอสว่างแดนดิน 11 ตำบล 42 หมู่บ้าน อำเภอพังโคน ได้รับผลกระทบ 3 ตำบล 11 หมู่บ้าน อำเภอวานรนิวาส 14 ตำบล 169 หมู่บ้าน อำเภอพรรณานิคม 6 ตำบล 32 หมู่บ้าน อำเภอเจริญศิลป์ 5 ตำบล 28 หมู่บ้าน อำเภอคำตากล้า 4 ตำบล 41 หมู่บ้าน อำเภอบ้านม่วง 9 ตำบล 95 หมู่บ้าน อำเภอส่องดาว 4 ตำบล 24 หมู่บ้าน โดยพื้นที่ส่วนมาก มีการใช้น้ำเพื่อทำการเกษตรเป็นหลัก

ศูนย์ข่าวเรื่องจริงผ่านเลนส์ประจำจังหวัดสกลนครรายงาน

%d bloggers like this: