นายอำเภอกบินทร์บุรี ลุยงานต่อเนื่อง ล่าสุดเป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้กับผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการอบรมพัฒนาคุณภาพ


นายอำเภอกบินทร์บุรี ลุยงานอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดเป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้กับผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมและพัฒนาคุณภาพ

วันที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 15.00 น.นายวัลลภ ประวัติวงค์ นายอำเภอกบินทร์บุรี เป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้กับผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมและพัฒนาคุณภาพภาคีเครือข่ายผู้ดูแลสุขภาพในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ผู้ดูแลผู้สูงอายุ Care givers ) รุ่นที่ 3 ดำเนินการโดย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกบินทร์บุรี โรงพยาบาลกบินทร์บุรีและองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสาขา วัดทุ่งแฝก ตำบลกบินทร์บุรี โดยมีนายนพดล สุวรรณพิทักษ์ สาธารณสุขอำเภอกล่าวรายงาน มี ผอ.รพ.สต.ร่วมเป็นเกียรติในพิธี มีผู้ผ่านการอบรมจำนวน 6 ตำบล จำนวน 70 คน 


โอข่าวปราจีน / ศูนย์ข่าวเรื่องจริงผ่านเลนส์ จังหวัดปราจีนบุรี รายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: