นายอำเภอบางละมุงสั่งการให้ฝ่ายความมั่นคงบางละมุง ร่วมกับสภ. เมืองพัทยา ตรวจสอบสถานประกอบการ

วันที่ 24 เมษายน 2561 (01.30น.) ภายใต้ การอำนวยการของนาย นริศ นิรามัยวงศ์ นายอำเภอบางละมุงได้สั่งการให้ ฝ่ายความมั่นคงอำเภอบางละมุง ร่วมกับ สภเมืองพัทยา ตรวจสอบ สถานประกอบการ ที่คล้ายสถานบริการร้าน the Street สายสาม ตามที่ ได้รับ เรื่องร้องเรียนจากประชาชน พบการกระทำความผิด ดังนี้ 

1 เปิดสถานบริการโดยไม่รับอนุญาต 

2 จำหน่ายสุราเกินกว่าเวลาที่กฎหมายกำหนด 

3 เป็นสถานประกอบ การ จำหน่ายอาหารที่มีพื้นที่ ไม่เกิน 200 ตารางเมตรโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 4 โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือแสดงเครื่องหมายการค้า ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อันเป็นการ อวดอ้างสรรพคุณหรือชักจูงให้ผู้อื่นดื่มโดยตรงหรือโดยอ้อม 

5 ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย แจกแถมให้ กับสินค้าอื่น โดยเป็นการชักจูง ให้สาธารณชน บริโภคเครื่องดื่ม ทั้งทางตรงและทางอ้อม 

6 ร่วมกันยินยอมปล่อยปะละเลย ให้มีการ กระทำความผิด เกี่ยวกับยาเสพติด ในสถานบริการ 

7 ร่วมกันยินยอม หรือปล่อยปละละเลย ให้มีการนำอาวุธ เข้าไปในสถานบริการหรือสถานประกอบการ 

8 มีบุหรี่ไฟฟ้า ซึ่งเป็นสินค้าต้องห้ามนำเข้ามาในราชอาณาจักรไว้ในครอบครอง

 9 ครอบครองสินค้า ซึ่งไม่ได้เสียภาษี ตามพรบศุลกากร 

10 พกพาอาวุธปืน ติดตัวไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะ โดยไม่มีเหตุอันควร และไม่ได้รับอนุญาติ ให้มีอาวุธปืนติดตัว จากพนักงานเจ้าหน้าที่ 

11 มีอาวุธปืน และเครื่องกระสุนปืน ไว้ในครอบครอง โดยไม่ได้รับอนุญาต จากนายทะเบียน 

จึงได้นำตัวผู้ต้องหา ส่งพนักงานสอบสวน สภ. เมืองพัทยา ดำเนินคดีต่อไป 

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: