อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ได้จัดพิธีพุทธาภิเษกและเบิกเนตร “พระพุทธนรเสฎฐนาถมุนี” (พระ-พุด-ทะ-นอ-ระ-เสด-ภพ-นาด-มุ-นี)

วันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2561 อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ได้จัดพิธีพุทธาภิเษกและเบิกเนตร “พระพุทธนรเสฎฐนาถมุนี” (พระ-พุด-ทะ-นอ-ระ-เสด-ภพ-นาด-มุ-นี) พระพุทธรูปปางลีลาหรือปางประทานพร ขนาดสูง 4 เมตร ฐานกว้าง 92-95 เชนติเมตร ซึ่งคณะสงฆ์ ข้าราชการ และประชาชน ชาวอำเภอกบินทร์บุรี ร่วมกันจัดสร้างขึ้นเป็นพระพุทธรูปประจำอำเภอกบินทร์บุรี ประดิษฐาน ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอกบินทร์บุรีเพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นศูนย์รวมจิตใจและสักการะของพุทธศาสนิกชนชาวอำเภอกบินทร์บุรี ทั้งนี้ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังปริณายก ทรงเมตตาประทาน ถวายพระนามพระพุทธรูปว่า พระพุทธนรเสฎฐนาถมุนี (พระ-พุด-ทะ-นอ-ระ-เสด-ถะ-นาด-มุ-นี) ซึ่งแปลว่า สมเด็จพระพุทธเจ้าทรงเป็นปราชญ์และเป็นที่พึ่งอันประเสริฐสุด ในพิธีมีพระปราจีนมุนี วิ.เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี – สระแก้ว (ธรรมยุต) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มีนายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส โดยมีนายวัลลภ ประวัติวงค์ นายอำเภอกบินทร์บุรี กล่าวรายงาน สำหรับพระสงฆ์ที่ร่วมประกอบพิธีมีรองเจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี (มหานิกาย) เจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล พระเกจิอาจารย์ ผู้ร่วมพิธีฝ่ายฆราวาสประกอบด้วย นางสุภวรรณ อมรโรจน์วรวุฒิ นายกเหล่ากาชาดปราจีนบุรี นางจารุณี วายลม หัวหน้าสำนักงานจังหวัด นายบัญญัติ แสวงดี วัฒนธรรมจังหวัด นางทิฆัมพร จารุภูมิ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ผู้พิพากษาศาลจังหวัดกบินทร์บุรี อัยการจังหวัดกบินทร์บุรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 นายอำเภอเมืองปราจีนบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ กรรมการเหล่ากาชาด ผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ นักเรียน นักศึกษา และพุทธศาสนิกชน ประมาณ 2,000 คน

/

โอ ผ่านเลนส์4502 รายงาน

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: