สน.ประชาชื่น จัดอบรมโครงการอาสาสายตรวจป้องกันอาชญากรรม

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.00 น. ที่บริเวณสถานีตำรวจนครบาล สน.ประชาชื่น ภายใต้การอำนวยการของ
พ.ต.อ. ปรีชา กองแก้ว ผกก.สน.ประชาชื่น และ พ.ต.ท.ดำรงศักดิ์ จันทร์ดี รอง ผกก.ป.สน.ประชาชื่น โดยมี พ.ต.ท.ประดิษฐ์ คุ้มสวัสดิ์ สวป. สน.ประชาชื่น เป็นประธานเปิดพิธี โครงการอบรมอาสาสายตรวจป้องกันอาชญากรรม และอบรมเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมถึงเครื่องแบบปฏิบัติงาน ,อุปกรณ์ที่ใช้ปฏิบัติงาน และ แนะแนวทางการปฏิบัติงานที่ถูกต้องของอาสมัครสายตรวจด้วย
จากนั้นได้ มอบหมายให้ ร.ต.ท.สมหมาย โง้วสกุล รอง สวป. สน.ประชาชื่น ( ทนท.หน.ตำรวจมวลชนสัมพันธ์) ทำการฝึกอบรม และชี้แจงแผนการปฏิบัติงานให้อาสาสมัครสายตรวจ ทราบดังนี้
1.อบรมเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้อง งานด้านอาสา และงานอาสาจราจร
2.แนะนำแผนการปฏิบัติงานที่สอดคล้อง และมีประสิทธิภาพ
3.ฝึกอบรมเรื่องทักษะการปฏิบัติงานด้านจราจร และงานสายตรวจ
4.ห้ามประพฤติตนไม่เหมาะสม แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่กระทำการในสิ่งที่ผิดกฏหมาย.

โดยการจักการอบรมอาสาในครั้งนี้ เพื่ออาสาสมัครได้มีความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่ และทราบถึงบทบาทขอบเขตการปฏิบัติงานร่วมปฏิบัติกับ เจ้าพนักงานตำรวจในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมยาเสพติด และอุบัติภัยต่างๆรวมทั้งการตรวจตราของตำรวจสายตรวจ , เพื่อเป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานตำรวจ และเป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานตำรวจในการรักษาความสงบเรียบร้อย การบริการและอำนวยความสะดวกด้านการจราจร , เพื่อร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจตราในพื้นที่ รวมถึงการแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายข้อมูลอาชญากรรม เบาะแส คนร้ายในคดีอาญาทั่วไปและคดียาเสพติด , เพื่อบทบาทของกลุ่มพลังในการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยในชุมชนท้องถิ่น

Leave a Reply

%d bloggers like this: