ยกเลิกสัญญาจ้าง “ลูกจ้าง กขป.เขต 8” แล้ว หลังแฉเงินเดือนแบ่งนาย

ยกเลิกสัญญาจ้าง “ลูกจ้าง กขป.เขต 8” แล้ว หลังแฉเงินเดือนแบ่งนาย

วันที่ 16 พ.ค. 61 มีความคืบหน้ากรณีลูกจ้างของคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตที่ 8 (กขป.เขต 8) จ.อุดรธานี เคยออกมาแฉรับเงินเดือน 30,000 บาทแต่ต้องแบ่งให้หัวหน้างานคนละครึ่ง ล่าสุดสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช) มีหนังสือบอกยกเลิกสัญญาจ้างเรียบร้อยแล้วทั้งที่สัญญายังไม่ครบปี

สช.ยกเลิกสัญญาจ้าง สาว กขป.เขต 8 หลังออกมาแฉแบ่งเงินเดือนให้หัวหน้าแล้ว โดยวันนี้ (16 พ.ค.61) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณี น.ส.ชนิษฐา มังคะโชติ อายุ 33 ปี ลูกจ้างของจาก สนง.คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) มีตำแหน่ง ผู้ประสานงานด้านการบริการจัดการ ของคณะทำงานเลขานุการคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตที่ 8 (กขป.เขต 8) จ.อุดรธานี ออกมาร้องเรียนกับสื่อมวลชนหลังไม่ได้รับความเป็นธรรม ได้รับเงินเดือน 30,000 บาทแต่ต้องแบ่งให้หัวหน้างาน 15,000 บาทด้วยสัญญาใจ โดยที่หัวหน้างานไม่ยอมเซ็นต์หลักฐานรับเงินดังกล่าวไป มีแต่จะให้โอนเข้าบัญชี และที่ผ่านมาทำงานมาตั้งแต่เดือน ธ.ค.60 ตามสัญญาจ้าง 1 ปีได้รับเงินเดือนเพียง 2 เดือน จนนำมาสู่การร้องเรียนสื่อมวลชนหลังไม่ได้รับความเป็นธรรมจนเป็นข่าวเมื่อช่วงปลายเดือนมี.ค.61 ที่ผ่านมา

ล่าสุดวันนี้ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจากน.ส.ชนิษฐา มังคะโชติ เมื่อวันที่ 4 พ.ค.61 ที่ผ่านมาตนเองได้รับหนังสือจากสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ หรือ สช.ได้มีหนังสือที่ สช.สอ.0467/2561 ลงวันที่ 27 เม.ย.2561 เรื่อง แจ้งบอกเลิกสัญญา อ้างถึง สัญญาจ้างเลขที่ สช.ญ.61-040 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2561
มีเนื้อหาว่า ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ได้ทำสัญญาจ้างเหมาบริการผู้ประสานงานด้านการบริหารจัดการของคณะทำงานเลขานุการคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตที่ 8 วงเงิน 360,000.00 บาท (สามแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างเลขที่ สช.ญ.61-040 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2560 รายละเอียดตามอ้างถึงนั้น

บัดนี้ สช.ได้พิจารณาแล้วให้ยุติสัญญาจ้างดังกล่าวเนื่องจากผลการดำเนินการตามรายงานการปฏิบัติงานประจำงวดที่ 3 ไม่ครบถ้วนตามสัญญาจ้าง ข้อ 2 ข้อ 5 ประกอบขอบเขตของงานข้อ 2.1 2.2 2.4 และ 2.5 1) และผู้รับจ้างไม่ดำเนินการจัดทำหนังสือแจ้งความจำนงขอยุติสัญญจ้างภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป พร้อมนี้ให้รับหลักประกันสัญญาจำนวน 18,000 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) จึงเรียนมาเพื่อทราบ ลงชื่อ นายสุรพงษ์ พรมเท้า รองเลขาธิการ ปฏิบัติหน้าที่แทน เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

น.ส.ชนิษฐา เปิดเผยว่า ตนเองได้รับหนังสือบอกยกเลิกสัญญาที่ส่งมาทางไปรษณีย์เมื่อวันที่ 4 พ.ค.61 เปิดอ่านดูรู้สึกตกใจมาก โดยในรายละเอียดแจ้งว่าตนเองทำงานส่งไม่ครบ ขอยืนยันว่า ตั้งแต่ทำงานมาส่งครบทุกอย่าง ถือว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมเพราะสัญญาจ้างจะหมดเดือน ธ.ค.61 แต่ทำงานมาได้เพียง 3 เดือนก็มีหนังสือบอกยกเลิกสัญญาจ้างและยังคลางแคลงใจอยู่เพราะในหนังสือให้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค.61 แต่วันที่ 12 มี.ค.61 ก็มีหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมที่จ.นนทบุรี แต่นี่ไม่เท่าไรที่สงสัยอีกคือการบอกยกเลิกสัญญาจ้างที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมอาจจะเป็นเพราะตนเองออกมาร้องเรียนสื่อมวลชน กรณีแบ่งเงินเดือนที่ได้รับเงิน 30,000 บาทแต่ต้องแบ่งให้กับหัวหน้างาน กขป.เขต 8 จ.อุดรธานี 15,000 บาทด้วยสัญญาใจ ตนเองอยากให้หัวหน้างานเซ็นรับเงินกลัวเดือดร้อนภายหลังแต่เขาไม่ยอมเซ็นรับเงินมีแต่จะให้โอนผ่านบัญชีให้ ซึ่งหลังจากทำงานมาได้รับเงินเดือนเพียง 1 เดือนพอวันที่ 26 มี.ค.ออกมาแฉเรื่องแบ่งเงินให้หัวหน้างานจนเป็นข่าว พอวันที่ 27 มี.ค.ก็มีเงินเดือนเดือนม.ค.61 โอนเข้าบัญชีทันที 29,651 บาท

เรื่องที่เกิดขึ้นยอมรับว่าตกใจมาก เพราะตอนนี้ตกงานไม่มีงานอื่นทำแล้ว อยากทำงานอยู่ใกล้บ้านใกล้ครอบครัวแต่ดันมาตกงานทันที ซึ่ง ตามสัญญาจ้างครบเดือน ธ.ค.61 แต่นี่มาบอกยกเลิกสัญญาอ้างทำงานไม่ครบ ทั้งๆ ที่ทำงานครบทุกอย่างแต่ถูกริบเงินประกันสัญญาด้วย 18,000 บาท วันนี้ตนเองเตรียมเดินทางไปร้องต่อ ปปช.อุดรธานีและศาลปกครองและเตรียมฟ้องบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ในสช.อีก 8 คนเพื่อให้ได้รับความเป็นธรรมต่อไป

ทีมา สยามรัฐออนไลน์ 16 พฤษภาคม 2561 11:29 ภูมิภาค

Leave a Reply

%d bloggers like this: