อบจ.ปราจีนบุรีนำกลุ่มจิตอาสาอำเภอบ้านสร้างร่วมพัฒนาลำน้ำต่อยอดโครงการพ่อหลวง ร.9

อบจ.ปราจีนบุรีนำกลุ่มจิตอาสาอำเภอบ้านสร้างร่วมพัฒนาลำน้ำต่อยอดโครงการพ่อหลวง ร.9
วันที่ 18 พ.ค. 2561 บริเวณชุมชนคลองลัด ตำบลบางแตน อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี นางบังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยนายชัยวรรณ นิยม นายอำเภอบ้านสร้าง ได้นำกลุ่มจิตอาสาอำเภอบ้านสร้าง จำนวน 100 คน ร่วมกิจกรรมพัฒนาลำน้ำ กำจัดผักตบชวา ตามโครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาลำน้ำกับชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ตามพระราชประสงค์สืบสานรักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ทั้งนี้ยังได้รับการสนับสนุนกำลังพลจากมณฑลทหารบกที่ 12 ได้ส่งเจ้าหน้าที่ทหารมาร่วมกิจกรรม จำนวน 50 นาย และเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบลที่สนับสนุนกำลังจากชาวบ้าน รวมไปถึงเครื่องจักร รวม 200 คน หลังจากนั้นจึงได้ร่วมกันกำจักผักตบชวา และวัชพืช การตัดแต่งกิ่งไม้ตามข้างทาง เพื่อปรับภูมิทัศน์
บริเวณคลองลัด และคลองบางขวด ในพื้นที่หมู่ที่ 3-4 ตำบลบางแตน อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี เป็นลำน้ำสายยาวประมาณ 2 กิโลเมตร ก่อนที่จะไปบรรจบกับแม่น้ำปราจีนบุรี การจัดให้มีกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ในครั้งนี้ นอกจากจะทำให้แม่น้ำลำคลองใสสะอาดแล้ว ยังช่วยบรรเทาความเดือดร้อน และแก้ไขปัญหาน้ำท่วม และประชาชนที่อาศัยอยู่ติดกับแม่น้ำลำคลอง จะได้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค รวมไปถึงภาคการเกษตรที่มีเกษตรกรปลูกข้าว จะได้มีน้ำที่ดีใช้ในการทำการเกษตรอีกด้วย

ผ่านเลนส์. 40502 / ศูนย์ข่าวเรื่องจริงผ่านเลนส์ภาคตะวันออก รายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: