*หนองแขมพัฒนาคลองคำหริ่ม ตามโครงการจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ*

*หนองแขมพัฒนาคลองคำหริ่ม ตามโครงการจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ*

วันที่ 17 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น. นายสุธน สุวรรณภานนท์ ผู้อำนวยการเขตหนอง แขม ประธานในพิธีเปิดกิจกรรมตามโครงการจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ พัฒนาทำความสะอาดคลองลำกระโดง ชุมชนสะพาน 1

โดยดำเนินการจัดเก็บขยะ ตัดแต่งกิ่งไม้ และวัชพืช เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ เกิดประโยชน์กับประชาชนที่อยู่ริมคลอง โดยมีคณะผู้บริหารเขตหนองแขม เจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำ ประชาชนจิตอาสา จำนวน ร่วมในกิจกรรมนี้ด้วย

ธีรพล ปลื้มถนอม “ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ ๕ เหล่าทัพ” ผ่านเลนส์ 005~รายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: